V Ralsku se vyfotila čtyři vlčata. Záběry z fotopastí tedy již šestým rokem po sobě potvrdily reprodukci vlčí smečky v oblasti CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, potřetí na Šluknovsku a poprvé za dobu současného monitoringu i v Krušných horách.

Už během jara se na jednom ze záběrů z fotopastí v Ralské pahorkatině zachytila značkující dominantní vlčice s nateklými struky [1]. První snímek potvrzující reprodukci pochází ze stejného místa z poloviny července. Dokumentuje běžící vlče, které pravděpodobně následuje dospělé jedince. Další záběry z fotopastí v průběhu léta odhalily vlčata celkem čtyři [2]. 

Vlče, které zachytila v červenci fotopast v Ralské pahorkatině; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc

První rozmnožování vlka obecného se podařilo v oblasti Ralska doložit v roce 2014, šlo tehdy o první reprodukci výhradně na českém území. Genetické analýzy prokázaly, že zakladatelka této smečky přišla z Německa, z asi 70 km vzdálené oblasti Dauban mezi Budyšínem a Zhořelcem. Od té doby jsou přírůstky zaznamenávány každoročně,“ objasňuje Petr Lumpe z AOPK ČR, RP Správa Kokořínsko – Máchův kraj. Mladí vlci dospívají v jednom až druhém roce života a postupně smečku opouštějí – hledají si nová teritoria, proto počet vlků v jednom vlčím teritoriu neroste exponenciálně.

 „Je povzbudivé, že se vlčí smečce podařilo v oblasti Ralska opět rozmnožit a nadále tu žít v blízkosti lidí i přes zvýšený pohyb lesní techniky a velký pohyb turistů. Oproti předchozím letům se však zatím nepodařilo pořídit fotografie vlčat v Národní přírodní rezervaci Břehyně-Pecopala, kde docházelo od roku 2018 k masivnímu navýšení těžby dřeva.[3] Vlci lesníkům pomáhají s lovem přemnožených srnců, jelenů a částečně také divokých prasat. S dlouhodobou přítomností vlčí smečky by však měli počítat okolní chovatelé při zabezpečení svých hospodářských zvířat,“ okomentoval přírůstky Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně.

 

Vlčí potomci jsou letos zdokumentovaní také na Šluknovsku, poprvé za dobu sledování i v Krušných horách

V posledním vyhodnoceném mapovacím období, tedy v tzv. vlčím roce 2017/2018, potvrdili zoologové existenci 16 vlčích teritorií, které alespoň částečně zasahují na české území. 

Na Šluknovsku či jeho blízkém okolí na německé straně, se vlci nepravidelně vyskytují od roku 2012. Díky své poloze tvoří spojnici mezi prosperující východoněmeckou populací a českým vnitrozemím. V minulých letech zde ale nárůst počtu vlků brzdily například střety mladých vlčat s dopravními prostředky. K podobné nehodě došlo na začátku roku i v blízkých Lužických horách, při které přišla o život vlčice pravděpodobně z rodičovského páru.[4] Reprodukce v tomto pohoří je tedy letos méně pravděpodobná. Nejnovější snímky vlčete na Šluknovsku z fotopasti Hnutí DUHA potvrzují rozmnožení v přeshraniční vlčí smečce již třetí rok v řadě. Vlčat se v této lokalitě ovšem narodilo více, jak dokládá nezdokumentované přímé pozorování.

Vlče vyfocené fotopastí na Šluknovsku, v srpnu 2019; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc

„Během jedné z pochůzek se mi podařilo pozorovat dvojici vlčat, která se nejspíše během dne vydala na průzkum vzdálenějšího okolí nory, zatímco rodiče odpočívali nablízku. Jakmile mne jedno z mláďat zpozorovalo, několik okamžiků jsme na sebe hleděli a poté obě vlčata odběhla zpátky směrem, ze kterého přišla. Později jsem do těchto míst umístil fotopast a po několika dnech tak získal fotografický důkaz,“ popsal setkání s dalšími vlčaty koordinátor Vlčích hlídek Hnutí DUHA na Děčínsku Radek Kříček.

Historicky poprvé od doby, kdy se vlci vrátili do České republiky, se podařila potvrdit reprodukce i u krušnohorské smečky. Vzhledem k rozloze Krušných hor jde o velký úspěch. S jistotou se dá zatím říci, že se smečka rozrostla minimálně o tři vlčata. Je pravděpodobné, že se po Krušných horách pohybují další jedinci i mimo tuto smečku. Terénní pracovníci Hnutí DUHA se snaží zjistit, zda se jedná o samotáře, vlčí pár nebo o další kompletní smečku.

Je skvělé, že se po třech letech usilovného monitoringu podařilo najít místo, které nám poskytlo nejen úchvatné záběry na dospělé jedince, ale zároveň na tři vlčata, a  potvrdilo se tím, že se vlkům v naší krajině daří,“ popsala první zdokumentovanou reprodukci krušnohorských vlků koordinátorka Vlčích hlídek Hnutí DUHA v Krušných horách Štěpánka Kadlecová.

 

Vlčata se letos poprvé nafotila i v Krušných horách; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc

Pro nové zájemce o terénní monitoring pořádá na podzim Hnutí DUHA Olomouc  sérii seminářů od Šumavy přes Krušné hory, severní a východní Čechy, až po Jeseníky, Beskydy a Javorníky. Noví zájemci se mohou hlásit zde.  Veřejnost může hlásit svá pozorování také na email stopy@selmy.cz

 

Kontakty:

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, miroslav.kutal@hnutiduha.cz, tel. 728 832 889 

Petr Lumpe, zoolog AOPK ČR, RP Správa CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, petr.lumpe@nature.cz, tel. 730 571 278

Radek Kříček, koordinátor Vlčích hlídek Hnutí DUHA Olomouc na Děčínsku, radek.kricek@hnutiduha.cz, tel. 723 435 156

Štěpánka Kadlecová, koordinátorka Vlčích hlídek Hnutí DUHA Olomouc v Krušných horách, stepanka.kadlecova@hnutiduha.cz, tel. 608 983 426

 

Poznámky:

[1] Značkující vlčice z Ralska: https://www.youtube.com/watch?v=JrWGNiilG5I&feature=youtu.be

[2] Ralská smečka s vlčaty: https://www.youtube.com/watch?v=SqgpUvRm4LU&feature=youtu.be

[3] Článek o masivní těžbě dřeva v NPR Břehyně-Pecopala dostupný na: https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/masivni-tezba-dreva-nici-nejprisneji-chranenou-rezervaci-v-machove-kraji-se-souhlasem-ministerstva-zivotniho-prostredi/

[4] Více k případu sražené vlčice a informace, vycházející z následné pitvy, jsou dostupné na: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/srazena-vlcice-na-decinsku-mela-skutecne-prasivinu/


Podpořil: