LUBLAŇ - Slovinské ministerstvo životního prostředí dnes oznámilo, že povolí odstřel 70 medvědů hnědých. Chce tak udržet populaci medvědů na stálé úrovni a také snížit škody, které tyto šelmy každoročně napáchají na úrodě a hospodářských zvířatech. Lovci mohou také zastřelit deset vlků. Informovala o tom agentura Reuters.


V této balkánské zemi je podle posledních výzkumů asi 430 až 490 medvědů hnědých (Ursus arctos), což ji co do počtu těchto zvířat řadí mezi evropskými zeměmi na nejvyšší příčky. Populaci vlků odhadují odborníci na 70 až 100 kusů. Minulý rok schválilo ministerstvo odstřel 75 huňáčů.


Téměř všichni medvědi žijí v neprostupných lesích na jihu země na území, které je menší než francouzský ostrov Korsika. Tato oblast je medvědy nejhustěji osídlenou částí Evropy.


"Odhadujeme roční přirozený nárůst 90 až 100 zvířat, takže musíme nastavit loveckou kvótu, abychom udrželi populaci na současné úrovni," řekl Janez

Kastelic, který má na ministerstvu na starosti ochranu přírody. Podle Kastelice každý rok zahyne pod koly vlaků a aut asi 25 medvědů. Někteří ekologové s odstřelem vlků a medvědů nesouhlasí a namítají, že skutečný počet těchto zvířat je nižší než vládní odhady. Vlky mohou lovci střílet poprvé od roku 1993, kdy byli prohlášeni za chráněný druh.


Medvědi kdysi obývali celý kontinent, ale jejich populace byla na mnoha místech vyhubena. Dnes žijí hlavně ve východní Evropě a Skandinávii a jejich celkový počet je odhadován asi na 15 000 jedinců.


Vlci a medvědi každoročně způsobí slovinským farmářům škodu ve výši zhruba

450 000 eur (11,9 milionu korun).