Už ve středu 9. listopadu od 18 hodin proběhne v Sále Infocentra města Broumov akce Soužití člověka a vlka. V rámci ní může veřejnost zhlédnout dokument o možnostech soužití chovatelů a vlků Beránek a vlk. Film přibližuje různé cesty, které zvolili čeští, italští nebo španělští pastevci pro zabezpečení svých stád před vlky. Po projekci bude následovat také beseda, na kterou přijali pozvání zástupci místních chovatelů, ochrany přírody nebo politiky. Akci pořádá Hnutí DUHA Šelmy a Maiwaldova akademie - Vzdělávací a kulturní centrum Broumov o. p. s. ve spolupráci s městem Broumov. Vstupné na projekci s besedou je dobrovolné.

Na Broumovsku je téma konfliktu chovatelů a vlků dlouhodobě živé. Některé obce tu v minulosti od státu požadovaly povolení k zabíjení tamních vlků. Občasný odstřel některých jedinců ale patří mezi nejméně účinné metody ochrany stád a z dlouhodobého hlediska farmářům nepomůže. Kvalitní preventivní zabezpečení je nejúčinnějším řešením pro chovatele i pro krajinu. Již realizovaná preventivní opatření na ochranu stád některých chovatelů přímo z Broumovska nebo z Krušných hor představuje právě snímek Beránek a vlk.

Film zavádí diváky ale i do dalších oblastí Evropy, kde vlci nikdy nebyli zcela vyhubeni. Takovým místem je např. španělská provincie León, kde se místní pastevec Gregorio věnuje chovu španělských mastinů. Udržuje tak tradici, kterou po staletí formovala neustálá přítomnost vlků i medvědů v místní krajině. Dokument zobrazuje i zkušenosti z Itálie a místní inspirativní spolupráci ochránců přírody a farmářů. Ta spočívá především v pečlivém monitoringu výskytu vlků v okolí pastvin a ve vytváření individuálních řešení pro každého chovatele na míru. Pro natáčení se podařilo získat rozhovor také s autorem nejcitovanější biografie o vlcích, významným italským zoologem Luigim Boitanim.

„Díky Maiwaldově akademii, klášteru Broumov, městu Broumov a Královéhradeckému kraji se podařilo zorganizovat projekci přímo v oblasti, kde se část dokumentu natáčela. Navíc na následnou besedu zatím přijala pozvání řada zajímavých hostů - např. chovatelka a jedna z protagonistek filmu Iva Horská, chovatel a starosta Vernéřovic Tomáš Havrlant, expert na velké šelmy Miroslav Kutal, vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová nebo poslanec Pavel Bělobrádek. Věříme proto, že bude akce přínosná pro konstruktivní řešení soužití lidí a vlků v naší krajině,“ uvedla k projekci s besedou Anna Řezníčková z Hnutí DUHA Šelmy.

Kontakty:

Martina Junková, koordinátorka vzdělávacích aktivit Maiwaldovy akademie,

Email: martina.junkova@broumovsko.cz,

Tel.: 734 443 165

Anna Řezníčková

PR a média

Přílohy:

Trailer k filmu:


Projekci podpořil: