Osvědčený hlídač stád

 

Španělsko patří mezi evropské země, kde tradice soužití s vlky v kulturní krajině nebyla nikdy úplně přerušena. Dnes žije na Pyrenejském poloostrově zhruba 2,5 tisíce vlků a zkušenosti španělských chovatelů mohou být inspirací také pro nás v České republice. I proto se v červnu letošního roku 6 pracovníků Hnutí DUHA Olomouc vydalo do této jihoevropské země a nyní bychom se se čtenáři webu Šelmy.cz rádi podělili o zkušenosti a zážitky.

Průvodci se nám stali José a Emílio, vědečtí pracovníci Univerzity v Oviedu, kteří se věnují telemetrickému výzkumu vlků, se zaměřením na potravní ekologii.


Častou kořistí španělských vlků jsou koně, zejména hříbata, která se pasou zcela volně, bez jakékoli ochrany na horských pastvinách.

 

Nejzajímavější částí našeho výjezdu bylo jistě setkání se španělskými chovateli ovcí a krav, kteří žijí a hospodaří s vlkem za humny. Jejich stáda se pohybují v kulturní krajině západního Španělska (Kastilie a León), v turisty navštěvovaných regionech, kde sdílí prostor s početnými smečkami vlků. Volně žijící koně, ovce i krávy s telaty by mohly být pro smečky snadno získatelnou kořistí. Jak situaci řeší místní chovatelé?

 

Vlk je „puta“, ale naučil jsem se s ním žít…

S prvním chovatelem ovcí se setkáváme druhý den naší exkurze na okraji jeho rozlehlých pastvin. Skryti v mlazině se společně přibližujeme pár set metrů ke zhruba tisícihlavému stádu ovcí. Hlídá ho desetičlenná smečka pasteveckých psů plemene španělský mastin. Snažíme se přiblížit nepozorovaně, abychom viděli, jak budou psi reagovat na skupinku lidí, která naruší jimi střežený prostor. 

První momenty setkání budí respekt; jakmile se objevíme na okraji pastviny s ovcemi, vybíhá nám vstříc asi pětice velkých štěkajících psů. Každý z nich může vážit stejně jako dospělý člověk.

Žádný z nich se na nás ale nevrhá, nesnaží se nás pokousat, přiběhnou na vzdálenost několika metrů a vyštěkávají. Běžného turistu by tohle „přivítání“ jistě odradilo. My ale s chovatelem pomalu přicházíme až ke stádu a reakce psů se postupně zklidňuje. Nakonec nás smečka vcelku přívětivě vítá. 

 Postupně se psi uklidňují a dokonce nás vítají

Jeden z pozorných hlídačů

 

Několik členů smečky zůstalo po celou dobu u stáda ovcí. Jak se později dozvídáme od chovatele, psi společně fungují ve strukturované skupině. Každý z nich se chová jinak, má specifickou povahu a rozdílnou funkci při ochraně stáda. Někteří vyběhnou vstříc „nebezpečí“ a vyštěkávají útočníka, jiní zůstanou u stáda a hlídají, pokud by se vlci dostali přes první frontu obránců. Na základě těchto zkušeností chovatel nerozlišuje psy ve smečce na vhodné či nevhodné k pastevectví, nechává si všechna štěňata, která se posléze stávají součástí ochrany stáda.

Tito psi zůstávají u stáda ovcí pro případ, že by se vlci dostali do jeho bezprostřední blízkosti 

Další část smečky tvoří „čelní obrannou linii“. Za silného štěkotu vybíhají vstříc návštěvníkům

 

Majitel je se psi spokojený – ačkoliv se jeho stádo nachází uprostřed teritoria více smeček, škody na ovcích nemá žádné. Obvykle pase svůj dobytek na volno, nyní ho má přechodně obehnaný kovovým mobilním ohradníkem, přičemž někteří psi byli uvnitř ohrady s ovcemi, jiní volně okolo.  Pastviny nejsou nijak ohrazené a vedou přes ně turistické cesty. 

Při debatě s chovatelem máme možnost se doptat na to, co nás zajímá. Zaútočili někdy jeho psi na procházející turisty, případně jak vůbec takové setkání probíhá? Za chvíli dostáváme očitou odpověď: 


 

Zhruba 300 metrů od nás prochází skupinka osob a opakuje se scénář jako při našem příchodu; pár psů se štěkotem vybíhá a zastavují se několik desítek metrů od procházejících lidí. Na tuto vzdálenost pak se štěkotem „vyprovázejí“ kolemjdoucí, dokud neopustí pastviny. Pan majitel si sice stěžuje na neukázněné turisty, ale navzdory tomu žádný konflikt či útok svých pasteveckých psů na člověka zatím řešit nemusel. 

Na závěr našeho setkání se chovatele ptáme na jeho osobní názor na vlky. Rád je nemá, španělský výraz „puta“ asi netřeba překládat. Ale respektuje je a naučil se s nimi žít. 


Chovatel se pyšně pochlubil novou generací pasteveckých psů. 

 

„Vlky mám rád," svěřil nám druhý z farmářů

Dalším chovatelem je mladý hospodář z rodinné farmy. Vyrážíme s ním jeepy asi 20 km do náročného a strmého horského terénu v národním parku. Cílem jsou náhorní pastviny, kde 14 pasteveckých psů hlídá asi stovku krav. 


Krávy druhého z chovatelů

Majitel jezdí každý den své psy na pastviny nakrmit

 

Chovatel tuto cestu absolvuje denně, protože vozí psům na pastvinu jídlo. Někdy vyráží dokonce na koni, což považujeme za úctyhodný výkon. 

Z našeho pohledu idylická krajina může být pro dobytek nebezpečná – i zde krávy žijí ve vlčím teritoriu, o čemž se sami přesvědčujeme díky nálezu vlčího trusu. Majitel měl letos na jaře jednu z krav dokonce vlky strženou. „Stalo se to jediný večer, kdy jsem na pastvinách zrovna neměl psy, byli dole v obci na statku." dodává mladý farmář. 


Nejsilnější samci pasteveckých psů ve smečce mají na krku speciální obojky, které je chrání při vlčím útoku před nebezpečným zraněním krku. 

 

I tohoto chovatele jsme se zeptali na jeho názor na vlky. Nejen že je toleruje a naučil se s nimi žít, ale má je dokonce rád. Tento postoj by ale s dalšími španělskými chovateli asi nesdílel, čekaly by ho problémy v pastevecké komunitě. 

Oba farmáři se však shodli, že soužití s vlky ve Španělsku není levná záležitost. Pouze krmení pro jednoho psa, bez veterinární péče, vyjde ročně na zhruba 350 Euro. 

Dole ve vesnici ještě navštěvujeme štěně, které se ve chlévě socializuje s telaty. Farmář má u statku také pár ovcí, u kterých leží další dva mastini. Jsme na veřejně přístupné silnici kousek od centra vesnice, od velkých hlídačů nás odděluje jedno lanko, které by pes mohl kdykoliv překonat. Tato zdánlivá „nedůslednost“ je dokladem maximální důvěry chovatele v mastiny, kteří nejsou na španělském venkově považovaní za nebezpečné pro člověka. Je to pochopitelně rozdíl oproti jiným pasteveckým plemenům z východu Evropy, která částečně slouží i pro strážení před lidmi, a jejichž využití v českých podmínkách chovatelům nedoporučujeme.


Lanko, dělící kolemjdoucí od hlídajícího mastina


Ve Španělsku se daří soužítí s šelmami i v kulturní krajině

Španělští vlci jsou na Pyrenejském poloostrově odřízlí od svých příbuzných na kontinentální Evropě. Zatím je jejich zdejší populace početná, ale zdá se, že Pyreneje v kombinaci s pytláctvím tvoří nepřekonatelnou bariéru pro migrující jedince. Ani ve Španělsku není pokojné soužití mezi vlky a chovateli samozřejmostí. Díky dlouhodobé tradici pastevectví a historii ochrany stád jsme však měli možnost pozorovat, že úspěšný model soužití s velkými šelmami existuje i v kulturní, po tisíciletí obhospodařovávané krajině. Pomocí pasteveckých psů lze efektivně chránit tisícihlavá stáda ovcí i stohlavá stáda krav, byť tato prevence není zadarmo. Klíčový je však postoj chovatelů a to, zda se rozhodnou tyto mnohdy komplikované cesty hledat. A v tomto ohledu nacházíme paralely se situací u nás.

 

Fotografie, zachycující celou španělskou exkurzi

 

AUTOŘI:

Josefa Volfová, koordinátorka Rysích hlídek na Šumavě

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně

 

http://eacea.ec.europa.eu/img/logos/erasmus_plus/eu_flag_co_funded_pos_%5Brgb%5D_right.jpg