English version

Stížnost myslivců na večerníček

6.4.2007, Mladá fronta DNES - Vysočina

*Jak to vidí

Co si myslím o stížnosti myslivců na večerníček o Madle a Ťapovi? Ten večerníčekrnměl mimo jiné za úkol trošku dloubnout do ochranářské problematiky. Dotknul sernpřes mladou generaci problémů, které má rys ve svém životě. Záměrně se tamrnobjevily prvky ohrožení - automobilismus, pasti pytláka a na závěr nezodpovědnýrnlovec, který po něm vystřelil. Když se rozvířila diskuse po stížnosti myslivců,rnbyl jsem zrovna v Africe. Dozvídal jsem se o ní prostřednictvím SMS zpráv odrnVaška Chaloupka. A potěšilo mě to, potrefená husa se ozvala. Václav Chaloupek irnjá jsme členy mysliveckého svazu. Patříme mezi myslivce, kteří si uvědomujírnchyby celé té organizace. Také vidíme morální závady některých členů, kteří sernneostýchají střílet po dravých ptácích, kteří jsou chráněni zákonem.

Na Šumavě se také zcela běžně stávalo, že myslivci po rysovi stříleli a tarnpopulace byla utlumena na čtvrtinu původního stavu. Přitom rys je celoročněrnhájený. V pohádkách je běžné, že se v nich dělá legrace ze ševců, nebo zrnhostinských.

A nikdy jsem nezaznamenal reakci ševců nebo hostinských. A tihle myslivci, kteřírnbyli ve večerníčku jen lehce škrtnuti, se ozvali velmi vehementně. Svědčí to orntom, že se ťalo na správné místo.

Skutečně to je problém a oni si to uvědomují. Věřím ale, že většina myslivců jernpoctivých. Skutečně se ale najde příliš velké množství těch „divokých“, kteřírnpro ten zážitek, pro vzrušení, pro adrenalin z lovu velké šelmy jsou schopnirnvzít flintu a střelit rysa.

Aleš Toman, zoolog
Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr