Minister životného prostredia László Miklós v týchto dňoch zamietol ďalšie odvolania Lesoochranárskeho zoskupenia VLK proti udeleniu povolení na odstrel medveďov, ktoré nespôsobovali žiadnu škodu a neohrozili zdravie ľudí. 63 medveďov sa môže odstreliť bez environmentálnej logiky, len podľa záujmov lobistických skupín. Podľa pozorovaní špecialistov LZ VLK takýto lov veľmi nepriaznivo ovplyvňuje sexuálnu a vekovú štruktúru medvedej populácie. Dôsledkom „manažmentu“ sú podstatne častejšie prípady ohrozenia majetku alebo zdravia ľudí v oblastiach dlhodobého intenzívneho lovu medveďov, v porovnaní s oblasťami bez poľovníckych zásahov.
VLK sa preto rozhodol upozorniť na túto nebezpečnú prax Stály výbor Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť na jeho zasadaní v dňoch 29. novembra až 3. decembra 2004 v Štrasburgu.

Podľa LZ VLK by mal byť lov medveďov sústredený len na jedincov, ktoré spôsobujú opakované škody na majetku, alebo svojím správaním ohrozujú ľudí.
Ak sa ale niekde vyskytne medveď, ktorý ohrozuje majetok alebo zdravie ľudí, poľovné združenia nemajú snahu tento problém okamžite riešiť. Čaká sa na lukratívneho zahraničného hosťa, alebo vhodnejšie ročné obdobie, aby mal ulovený medveď hodnotnejšiu kožušinu. Tak napríklad minulý rok v Liptovskej Kokave, aj po vydaní povolenia na odstrel miestnemu poľovnému združeniu, mohol medveď ďalej spôsobovať škody poľnohospodárskemu družstvu alebo tohto roku sa záhradkári v Ružomberku márne cez leto dovolávali odstrelu medveďa, ktorý navštevoval miestnu záhradkársku osadu.

Namiesto medveďov – škodníkov chcú poľovné združenia strieľať medveďov, ktorí nespôsobujú žiadnu škodu, v čase, keď majú voľno zahraniční hostia alebo na jar, keď sa hladné medvede dajú pomerne jednoducho prilákať na vnadiská, pričom ešte navyše poľovníci medvede prikrmujú, aby tak umelo zvýšili ich počet. Hlavným kritériom sú tu, tak ako vo väčšine prípadov, peniaze.

Tento trend, dlhodobo presadzovaný Ministerstvom životného prostredia a Ministerstvom pôdohospodárstva, degeneruje medvediu populáciu na Slovensku a v konečnom dôsledku ju môže podľa LZ VLK aj existenčne ohroziť.

VLK navrhuje jednoduché riešenie. Bezpečné uskladnenie odpadov na horských chatách, zákaz prikrmovania medveďov poľovníkmi, riadne strážené hospodárske zvieratá profesionálne vycvičenými ovčiarskymi psami, presun alebo okamžitý odstrel skutočne škodiacich medveďov!

Medvede potrebujú veľký, človekom nerušený životný priestor. Pri zvyšujúcom sa tlaku na slovenskú prírodu tento priestor strácajú. Jeho nedostatok nevyhnutne vedie ku konfliktom s človekom, na ktoré doplácajú podstatne viac medvede ako ľudia. Preto, ak chceme, aby medvede zostali trvalou súčasťou slovenskej prírody, musíme im ponechať určitý priestor pre život a naučiť sa pravidlám spolužitia.

Ing. Juraj Lukáč
Lesooochranárske zoskupenie VLK
www.wolf.sk

Pomozte slovenským medvědům a vlkům!

Prosíme všetkých priateľov medveďov a vlkov, priateľov stabilnej krajiny, ozvite sa listom na ministerstvo životného prostredia a žiadajte zastavenie tzv. regulačného lovu medveďov (medveďov, ktorí nespôsobujú žiadne škody) a celoročnú ochranu vlka. Zároveň žiadajte zverejnenie mien strelcov medveďov a vlkov spolu s finančnými sumami, ktoré museli za tento odstrel zaplatiť.

Adresy a ďalšie informácie potrebné k napísaniu listu nájdete na www.wolf.sk. Začiatkom decembra ideme do Štrasburgu na zasadanie Stáleho výboru Bernskej konvencie žiadať náprav u tohto stavu (s podporou Českej republiky a Poľska) a takúto pomoc veľmi potrebujeme!

Ďakujem za našich medveďov a vlkov.

Ing. Juraj Lukáč