BERLÍN (zpravodaj ČTK) - Šumavští rysi brání výstavbě bavorské silnice na Železnou Rudu. Regionální tisk dnes uvádí, že přípravu rekonstrukce přerušil požadavek na vypracování studie, jak dalece může projekt ovlivnit stavy těchto kočkovitých šelem. Stavební úřad v Pasově znalecký materiál přijde na 7000 eur (192.000 korun).


Plán rekonstrukce frekventované silnice B11 z podunajského Deggendorfu směrem na hraniční přechod v Železné Rudě se musel pozměnit kvůli novelizovaným pravidlům Evropské unie při ochraně zvířeny včetně rysů. Členské státy tak mají povinnost podnikat zpřísněná opatření v zájmu zachování některých druhů.


Proto se nyní musí zkoumat, zda výstavba silnice mezi Deggendorfem a Ruhmannsfeldenem odpovídá přípustným vlivům na šumavské rysy a zda a jakým způsobem je třeba případné nepříznivé vlivy omezit. Znamená to třeba vybudovat "zelené" koridory umožňující zvířatům dostat se bezpečně na druhou stranu silnice.


Na bavorské straně Šumavy byli rysi delší dobu vyhynulým druhem; poslední byl zastřelen v roce 1846. V hůře přístupných lesích na české straně se drželi až do počátku 20. století. Ojediněle se znovu začali objevovat v 50. a 60. letech.


Historické dokumenty připomínají, že v letech 1970-74 bylo vypuštěno na německé straně do volné přírody několik rysů z Karpat. V 80. letech pak vysadilo také Československo 17 zvířat na své straně.


Odhaduje se, že na obou stranách Šumavy nyní žije několik desítek rysů. Nezřídka se ale stávají obětí pytláků.


Luboš Šebestík