O tom, jak je to s velkými šelmami v Beskydech, zda k nám patří či ne, ale také o tom, co potřebují, aby mohly v přírodě klidně žít, se mnohé dozvěděli žáci ZŠ Vsetín Sychrov, v rámci série přednášek. Přednášky, které byly spíš příjemnými besedami plnými interakce, spolupráce a vyprávění pro žáky 4. až 7. ročníků, připravil Michal Bojda z Hnutí Duha. Protože jezdí do školy pravidelně a starší žáci si už o jeho besedách vyprávěli, děti se moc těšily. A pan Bojda je nezklamal... Kromě toho, že účastníkům besedy nabídl spoustu skvělých a zajímavých obrázků, vyslechli si žáci plno informací, rozeznávali hlasy lesních zvířat, mohli si prohlédnout a změřit stopy vlka, medvěda a rysa, zapojili se do diskusí a zkoumali jídelníček těchto šelem. Byly to velmi příjemné dvě vyučovací hodiny pro každou ze tříd a žáci si jistě odnesli plno poznatků i prožitků.