Kromě losa evropského, který se po Olomoucku pohybuje již delší dobu, přilákala krajina v okolí Šternberka dalšího zajímavého hosta. Fotopast Mysliveckého sdružení Těšíkov – Lipina na krátkém videu zaznamenala pohyb vlka obecného.


Pořízený videozáznam z druhé poloviny října potvrzuje postupné rozšiřování vlků na území, na kterém byli v minulosti vyhubeni. Ačkoliv z krátkého videozáznamu nelze vyvozovat, že se vlk u Šternberka usadí, jde o další důkaz schopnosti vlků pohybovat se i v kulturní,  člověkem přeměněné krajině.


Hnutí DUHA Olomouc v oblasti Nízkého Jeseníku eviduje hlášení o pohybu vlka obecného od roku 2015. Zprávy z řad veřejnosti ovšem doposud nebyly podloženy dokumentací, která by pozorování věrohodně potvrzovala. I nadále ovšem uvítáme jakékoliv zajímavé pozorování pohybu velkých šelem nejen v Nízkém Jeseníku prostřednictvím e-mailu stopy@selmy.cz. Tato hlášení pomohou například nasměrovat komunikaci s chovateli hospodářských zvířat a nabídnout jim konzultace při zabezpečení stád hospodářských zvířat před útoky vlků.


„Pokud by se vlci u Šternberka natrvalo usadili, bylo by to přínosné pro celý ekosystém. Vlci pomáhají regulovat stavy divoce žijících kopytníků, kteří způsobují škody na lesních i zemědělských pozemcích. Návrat vlků do jejich původní domoviny ovšem sebou může přinést i kontroverzi v podobě konfliktů s chovateli hospodářských zvířat. Je proto důležité, aby se informace o pohybu vlků a nejen jich dostaly mezi širokou veřejnost chovatelé tak s předstihem mohli lépe zabezpečit svá stáda. Hnutí DUHA Olomouc nabízí chovatelům poradnu pro účinné zabezpečení stád či konzultace k získání finančního příspěvku na zabezpečení z Operačního programu Životní prostředí,“ uvedl Jiří Beneš, koordinátor monitoringu velkých šelem v Olomouckém kraji z Hnutí DUHA Olomouc.


Vlk obecný se na území Olomouckého kraje běžně lovil ještě v druhé polovině 19. století. Vyhuben byl v roce 1908, kdy byl poslední zástřel datován u Zábřehu. Velmi ojediněle se pak tato psovitá šelma začala vracet po druhé světové válce na území Jeseníků.  Posledním doloženým důkazem o výskytu vlka u Šternberka je zastřelený jedinec z roku 2005 z oblasti Břidličné. Zkušenosti z oblastí stálého výskytu vlčích smeček naznačují, že oblast kolem Šternberka by pro vlky mohla představovat vhodné území k založení další smečky na území České republiky. V současnosti se vlčí smečky pohybují na Broumovsku, Šumavě, Šluknovsku, v Krušných horách a v okolí Máchova jezera.