V posledních třech týdnech dochází k opakovaným pozorováním jednoho či dvou vlků v blízkosti podkrkonošských obcí (Rudník, Janské Lázně, Vítězná, Čermná) na vzdálenost 30–40 metrů od člověka během dne.

Situace dle názoru AOPK ČR vyžaduje zvýšenou pozornost a monitoring oblasti. Společně s odborníky z Mendelovy univerzity v Brně je v kontaktu s místními občany, kteří na setkání s vlky upozorňovali, Královéhradeckým krajem, Správou Krkonošského národního parku a dalšími experty.

AOPK ČR doporučuje chovatelům hospodářských zvířat v oblasti, aby zvýšili ochranu hospodářských zvířat jejich zaháněním na noc nebo ochranou pomocí člověka a pasteveckých psů. Doporučuje, aby veřejnost měla své psy při procházkách ve volné přírodě na vodítku a v případě, kdy by došlo na tzv. blízké setkání, aby byly využity metody plašení pomocí hluku, křiku, případně vlka zaplašit pomocí hozených předmětů. Jedná se o chování zřejmě mladých vlků, kteří jsou zvídaví a méně ostražití, odvážní. V této situaci lze doporučit jakékoli plašící metody, které napomohou k tomu, aby vlci pochopili, že přibližovat se člověku je nežádoucí.

Prosíme veřejnost, aby svá případná pozorování hlásila buď e-mailem (vlk@nature.cz nebo stopy@selmy.cz), nebo na telefonních číslech: 702 004 953 (Jindřiška Jelínková, AOPK ČR), 728 832 889 (Miroslav Kutal, Mendelova univerzita v Brně).

Na základě informací, které má AOPK ČR dosud k dispozici, vyhodnocuje chování vlka/vlků dle projednávaného Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu problematických jedinců vlka obecného jako smělé, nebojácné. Jedná se o tzv. bold jedince, patrně loňské mládě/mláďata, která obecně bývají zvídavá a méně ostražitá.

Kontakty:

Miroslav Kutal

Miroslav Kutal

Ústav ekologie lesa, Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU, Odborný garant Hnutí DUHA Šelmy