Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s partnery v regionu hledá v širší oblasti Jeseníků věrohodné důkazy o přítomnosti velkých šelem a kočky divoké. Na projektu se podílí také AOPK ČR – RP Správa CHKO Jeseníky, Ostravská univerzita, státní podnik Lesy České republiky a místní sdružení Českého svazu ochránců přírody Šumperk a Jesenická divočina. Koalice ochránců přírody, vědců i lesníků bude kromě stopování umisťovat fotopasti na vytipovaná místa, která jsou svým charakterem přitažlivá pro hledané šelmy. Hlavním cílem bude věrohodně prokázat přítomnost velkých šelem a kočky divoké na sledovaném území. S monitoringem pomohou i dobrovolnické hlídky, které se budou od konce podzimu pravidelně vydávat do jesenických vrchů. Do pátrání jsou zapojeni také vědci z Ostravské univerzity, kteří budou v případě nálezu vzorků trusu a srsti provádět genetické analýzy.

Odborníci předpokládají, že Jeseníky a jejich předhůří představují typické prostředí trvalého výskytu velkých šelem a kočky divoké. Jsou zde stále dochována souvisle zalesněná území, s řadou míst s obtížněji přístupným terénem a množstvím skalnatých hřebenů, které zatím poskytují dostatek klidových lokalit vhodných pro tyto šelmy. Zároveň je zde i předpoklad dostatku přirozené kořisti. „Bohužel nemáme jednoznačné důkazy o tom, jaká populace rysa a kde se v jesenických horách aktuálně vyskytuje,“ uvádí Petr Šaj ze Správy CHKO Jeseníky.

Biotop velkých šelem. Foto: Martin MíčekBiotop velkých šelem. Foto: Martin Míček

  

Biotop velkých šelem. Foto: Martin Míček

 

Důležitou součástí projektu je i monitoring pobytových znaků, který bude probíhat zejména v období se sněhovou pokrývkou. Cílem této části výzkumu je ověřit přítomnost velkých šelem podle stop, získat vzorky trusu a srsti pro DNA analýzu a nalézt vhodná značkovací místa pro fotomonitoring. „Pro náš výzkum je velmi důležitá aktivní pomoc veřejnosti. Velmi rádi zájemce o monitoring velkých šelem v Jeseníkách zapojíme do našeho projektu. Zajistíme pro ně odborné třídenní školení, po jehož absolvování budou v terénu pod odborným dohledem schopni objektivně identifikovat pobytové znaky velkých šelem,“ říká Jiří Beneš, koordinátor jesenického monitoringu šelem, a dodává, že toto víkendové školení proběhne koncem listopadu přímo v Jeseníkách. Zájemcům rád poskytne bližší informace a zodpoví případné dotazy emailem (jiri.benes@hnutiduha.cz).

Kromě aktivního monitoringu bude Hnutí DUHA Olomouc sbírat a vyhodnocovat údaje o náhodných pozorováních a nálezech pobytových znaků. Pozorovatelé mohou své nálezy posílat na stopy@selmy.cz.

Jako státní podnik, který je pověřen hospodařením v rozsáhlých lesních porostech Hrubého a Nízkého Jeseníku, monitoring velkých šelem podporujeme. Tyto šelmy byly v minulosti nezbytnou součástí ekosystému i potravní pyramidy, ve které v současné době schází. Prokázání jejich výskytu v některých lokalitách případně umožní přizpůsobit naše hospodaření jejich ochraně,“ říká Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel Krajského ředitelství Lesů České republiky v Šumperku.

Hnutí DUHA Olomouc tento monitoring šelem v širší oblasti Jeseníků pořádá v rámci projektů „Monitoring evropsky významných druhů šelem ve vybraných lokalitách soustavy Natura 2000“ a „Zvyšování povědomí veřejnosti o nutnosti ochrany biodiverzity v ČR“ podpořených grantem z Lichtenštejnska, Islandu a Norska. Podobné aktivity budou nadcházející podzim a zimu probíhat také například v Krkonoších, Beskydech nebo na Broumovsku.
Kontakt: Jiří Beneš, Hnutí DUHA Olomouc, jiri.benes@hnutiduha.cz, +420 606 078 021