stopní dráha rysaOd letošní zimy vyrážejí poprvé do jesenických lesů skupinky speciálně vyškolených dobrovolníků mapovat výskyt ohrožených velkých šelem, především rysa ostrovida. Pro nové zájemce z řad veřejnosti je pak určeno úvodní školení, které proběhne v pátek 14. února od 17:00 v Jeseníku. Akci pořádá Hnutí DUHA Olomouc a Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Projekt Vlčích hlídek úspěšně působí již čtrnáctým rokem v Beskydech a Rysí hlídky v Pošumaví fungují už devátým rokem.

Zájemci se na školení naučí rozpoznávat pobytové znaky velkých šelem – především rysa ostrovida, budou diskutovat o tom, co šelmy nejvíce ohrožuje a jak je možné pomoci jejich ochraně. Do mapování se pak může každý zapojit buď na společných akcích Rysích hlídek nebo na individuálních pochůzkách. Terénní pochůzky, kde si noví účastníci pod vedením zkušených dobrovolníků osvojí zásady terénního monitoringu, proběhnou již o víkendu.

V Jeseníku budou přednášet:

  • Dušan Duhonský, Správa CHKO Jeseníky
  • Michal Bojda, Hnutí DUHA Olomouc
  • Dana Bartošová, Správa CHKO Beskydy


Současnou populaci rysa ostrovida v Jeseníkách zoologové dohadují maximálně na několik zvířat. Přesnější informace by mělo přinést právě intenzivnější mapování, do kterého se mohou zapojit místní lidé, dobrovolníci nebo i lesníci a myslivci. Největší hrozbou pro rysy jsou v celé ČR pytláci a odborníci poukazují na to, že pravidelný pohyb vyškolených osob v terénu může riziko ilegálního lovu snížit.

V Beskydech se každoročně do hlídek zapojuje přibližně stovka dobrovolníků. Za posledních 10 let tak dobrovolníci ušli více než 36 tisíc kilometrů a shromáždili více jak 900 záznamů o výskytu rysa ostrovida. Data jsou pak využívána například při ochraně významných migračních koridorů nebo pro další odborné studie.

Miroslav Kutal, vedoucí programu ochrany velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc, řekl:

Nápad uspořádat Rysí hlídky také v Jeseníkách vznikl z iniciativy několika místních lidí a nás těší, že tento projekt můžeme našimi zkušenostmi z Beskyd a odborným zázemím podpořit. Rys ostrovid je nádherná kočkovitá šelma, která si v jesenických lesích zaslouží žít. Rys pomáhá regulovat srnce a jeleny a udržuje tak v lesích přírodní rovnováhu mezi zvěří a lesem. Všichni, kdo se chtějí podílet na jeho ochraně a monitoringu, jsou zváni na úvodní setkání do Jeseníku tento pátek. Ti, kteří tam nemohou dorazit, budou mít možnost se zapojit i později, pokud se ozvou na e-mail info@selmy.cz.