Právě v Královéhradeckém kraji jsou škody na hospodářských zvířatech způsobené vlkem již několik let jedny z nejvyšších v republice. Jedním z nominovaných členů komise je také vedoucí programu Šelmy v Hnutí DUHA a akademický pracovním Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity Miroslav Kutal. Mezi další členy patří zástupci místních chovatelů, akademiků, myslivosti, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR i ministerstva zemědělství.

Pro předcházení konfliktům je podle Hnutí DUHA zásadní především zlepšit ochranu hospodářských zvířat. Tu stát podporuje v rámci Operačního programu životní prostředí. Vyřízení žádosti je ale náročné a zdlouhavé a zabezpečení je potřeba ze strany chovatele předfinancovat. Proto této možnosti řada hlavně menších chovatelů nevyužívá. Hnutí DUHA už dříve navrhlo, aby stát nebo kraj zřídil jednoduchý dotační program, kterým by podpořil zvýšené náklady chovatelů na preventivní zabezpečení stád. 

 

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA, řekl:

„Vlk je chráněným druhem nejen v české legislativě, ale také v rámci společné evropské politiky směrnicemi Evropské unie. Je potřeba přijmout, že se opět postupně stává součástí naší přírody a hledat cesty ke společnému soužití. Stát nebo kraj přitom mají nástroje, jak pomoci chovatelům a měly by je nastavit tak, aby byly využitelné i pro menší chovatele a pro ty farmy, které provoz funkčních opatření zatím financují z vlastních zdrojů."

Vlk z Broumovska

Vlk z Broumovska - několik vlčích teritorií zasahuje v Královéhradeckém kraji na Broumovsko, kde došlo v minulých letech k řadě útoků na hospodářská zvířata; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc

 

Kontakty:

Miroslav Kutal, expert na velké šelmy Hnutí DUHA a akademický pracovník Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, 728 832 889, miroslav.kutal@hnutiduha.cz


Podpořil: