Reakce Hnutí DUHA Olomouc na nové poznatky o pohybu vlků

Aktuální pozorování jedince vlka obecného v jižní části CHKO Kokořínsko-Máchův kraj jsou dalšími v řadě důkazů o postupném pronikání této psovité šelmy na území České republiky. Osamocený vlk při svých toulkách a hledání nového domova může urazit stovky kilometrů, během nichž musí nezřídka překonávat velmi špatně prostupnou krajinu v podobě dálnic, silnic nebo jiné liniové zástavby. Právě při těchto výpravách může být ojediněle spatřen i během dne na místech mimo souvislý lesní porost.

Foto: Martina Skočdopolová

Pozorování vlka obecného v jižní části CHKO Kokořínsko-Máchův kraj 

Terénní monitoring prováděný zaměstnanci Hnutí DUHA Olomouc a dobrovolníky Vlčích hlídek v místech s nahlášenými pozorováními jedince vlka ovšem kromě pobytových znaků přinesl důkaz také o nezákonném pokládání masitých návnad v lokalitě, ve které se vlk zaznamenaný v jižní části CHKO Kokořínsko-Máchův kraj pohyboval, a také další porušení veterinárního zákona.

Jedno z nahlášených pozorování popisuje pohyb vlka po haldě hnoje. Vlka na toto místo pravděpodobně přitáhl zápach. Na místě jsme zjistili přítomnost kostí a drůbežích zbytků. V honitbě Vysoká pak byla nalezena nelegální masitá návnada v podobě zbytků daňků - uřezané nohy, hlavy, vnitřnosti a kůže. Hnutí DUHA Olomouc zažádalo zástupce mysliveckého sdružení s prosbou o neprodlené odstranění zbytků zvířat.

Ačkoliv masité návnady nemusí nutně sloužit k upytlačení vlka, odstřel na újedích lovci popisují jako jednu z nejúčinnějších metod lovu vlka.

Používání masitých návnad je nelegální. Vlci si navíc na návnadu od lidí mohou zvyknout, což může vést ke ztrátě plachosti vlků. Každoročně evidujeme v místech pohybu velkých šelem několik těchto nelegálních újedí, k jejichž neprodlenému odstranění vyzýváme spolu se správami chráněných krajinných oblastí myslivecké hospodáře dotčených honiteb.


Uvítáme další poznatky o pozorování velkých šelem v naší krajině. Informace a případnou fotodokumentaci posílejte na email stopy@selmy.cz.

 

JIŘÍ BENEŠ