V poslední době je velká pozornost věnována zprávám o úbytku biodiverzity a vymírání druhů, na které nedávno upozornila zpráva OSN o stavu světových ekosystémů. Některé druhy se však vracejí zpět. V Portugalsku byl letos poprvé od roku 1843 spatřen medvěd hnědý, považovaný v této zemi za vyhynulého.

Přítomnost šelmy v přírodním parku Montesinho na severovýchodě Portugalska jako první prozradily poničené včelí úly. Jejich majitel kontaktoval odborníky z Ústavu pro ochranu přírody a lesnictví (ICNF), kteří okolí prozkoumali a zdokumentovali stopy, vzorky srsti a trusu. Na základě těchto důkazů pracovníci ústavu potvrdili, že se skutečně jednalo o medvěda hnědého.

Medvědí samci mohou při hledání potravy a nových teritorií putovat na dlouhé vzdálenosti. Medvěd zaznamenaný v Portugalsku pravděpodobně přišel ze západní části Kantaberského pohoří na severu Španělska. Tamní medvědí populace v poslední době roste a podle španělské neziskové organizace Fundación Oso Pardo v současnosti čítá asi 280 jedinců (viz rámeček dole). V minulých letech byli medvědi příležitostně pozorováni poblíž španělsko-portugalské hranice.

Medvěd hnědý ve Španělsku, foto: Fundación Oso pardo

Návrat největší evropské šelmy do Portugalska je důležitý z mnoha důvodů. Medvědi jsou součástí portugalského přírodního a kulturního dědictví a zpráva o pozorování vyvolala u veřejnosti velké emoce. Nezanedbatelný je také ekologický význam. Jak uvedl João Azevedo z výzkumného centra Centro de Investigação de Montanha, bude zajímavé pozorovat, jakým způsobem medvědi využijí stávající biotopy a krajinu, a jak je ovlivní.

Poznatky také přispějí k analýze změn probíhajících v horských oblastech Portugalska a dalších částí Evropy, kde v důsledku vylidňování a opouštění půdy dochází k návratu divoké přírody. K negativním dopadům takových změn ve využívání krajiny patří mimo jiné nárůst lesních požárů. Pozitiva zahrnují zvyšování ekosystémových služeb a návrat ikonických druhů volně žijících živočichů, jako jsou medvědi.

 To souvisí se třetím aspektem, jímž je přínos v podobě nových ekonomických příležitostí. Místní lidé mohou využít zájem značné části Evropanů o medvědy k vytvoření udržitelných zdrojů příjmů, například prostřednictvím pozorování medvědů či marketingové značky produktů pocházejících z území medvědů.

Prozatím však jde jen o jednoho medvěda a odborníci si nejsou jisti, zda má Portugalsko vhodné podmínky pro vznik stabilní populace medvědů. Medvědi mají poměrně velké nároky, pokud jde o propojenost přírodních stanovišť, ve kterých nacházejí potravu a úkryty. K vyhynutí portugalských medvědů v minulosti vedly především změny krajinného rázu a fragmentace prostředí. Potenciální stanoviště musí navíc poskytovat dostatek přirozených zdrojů potravy, aby medvědi neměli motivaci přibližovat se k lidským obydlím, kontejnerům na odpadky nebo včelím úlům. Vzhledem k tomu, že v Portugalsku prozatím existuje právní rámec pouze pro posuzování a kompenzaci škod způsobených vlky, doporučuje Ústav pro ochranu přírody a lesnictví včelařům, aby si své úly zabezpečily pomocí elektrických ohradníků, dokud nebudou k dispozici další informace o pohybu medvědů v oblasti.

MARTINA DUŠKOVÁ

Severošpanělská populace medvědů se začala zotavovat v 90. letech. Odborníci odhadují, že kromě necelých tří stovek jedinců v Kantaberském pohoří se dalších několik desítek šelem pohybuje také ve španělských Pyrenejích. Pro záchranu kriticky ohroženého druhu je zásadní zlepšování stavu přirozených stanovišť a předcházení pytláctví. 
Španělské úřady, odborníci a neziskové organizace v tomto úsilí spolupracují také se svými francouzskými protějšky. K lepšímu přijetí šelem místními lidmi pomáhá účinná ochrana hospodářských zvířat. V řadě oblastí jsou již s velmi dobrými výsledky používány preventivní metody, jako jsou elektrické ohradníky a pastevečtí psi.