V minulém týdnu si s námi, žáky Základní školy Vsetín, Sychrov, povídali racovníci Hnutí Duha o šelmách v cyklu pěti přednášek, na které je ozvala naše paní učitelka přírodopisu Ševčíková.

Aktivita

Měli jsme možnost se aktivně zapojit, poznávat například hlasy různých zvířat, reagovat na otázky, podívat se na unikátní fotografie z karpatské divočiny. Marii Florovou ze 6. A zaujaly fotografie medvědů i vyprávění o nich, Tomáše Pustówku z 9. A zase překvapily zvuky, které vydával zajíc,
protože jeho volání dosud neznal a byl spokojený, že ve vědomostním testu obstál a obdržel fotografii rysa. Anetě Škařupové (9. A) se líbily odlitky stop dravých šelem. Kristýně Matute, která navštěvuje 5. A se také nejvíce líbily zvuky zvířat a Lukáš Tomanec se nejvíc pobavil, když se pokoušel právě podle hlasů rozeznávat různá zvířata, jako medvěda, vlka, lišku,
bobra, zajíce či rysa.

Zajímavé zpestření

Na přednášce, trvající hodinu a půl, doprovázené nádhernými fotografiemi zvířat v jejich přirozeném prostředí, se nikdo z nás nenudil, ba naopak mnozí byli mile překvapeni, jak poutavou přednášku pro nás paní učitelka připravila.

Foto - NETRADIČNÍ VYUČOVÁNÍ. O tom, že názorná ukázka je při výuce velmi
důležitá, jsme se přesvědčili při přednášce o šelmách. Měli jsme možnost
potrápit mozkové závity při určování stop zvířat z odlitků, které nám
přednášející přivezla. Také spousta užitečných materiálů nezůstala bez
povšimnutí, každý z nás si domů odnášel informace, které se jednou budou
jistě hodit.

Text i snímky zaslali: Žáci ZŠ Sychrov, redakce školních novin, Marie,
Tomáš, Aneta,
Kristýna a Tomáš

Fotografie z akce: http://sweb.cz/SkolNovSychrov/BesedaSelmy.HTML