První úvodní školení proběhne již tento víkend

Skupinky speciálně vyškolených dobrovolníků opět vyrážejí do beskydských hor chránit zdejší ohrožené velké šelmy. Účastníci Vlčích hlídek organizovaných Hnutím DUHA jednak zaznamenávají výskyt vlka, rysa a medvěda, ale všímají si také případných nelegálních návnad a dalších skutečností, které mohou pro tato vzácná zvířata znamenat ohrožení. Dobrovolníci tak šlapou na paty pytlákům, kteří jsou pro šelmy u nás největší hrozbou. 

stopní dráha rysa s krátkým krokem; foto: L.Machalová

Letošní sezónu Vlčích hlídek zahájí úvodní školení, kde se noví zájemci o zapojení dozvědí vše potřebné pro monitoring těchto zvířat. První seminář je připraven již na nadcházející víkend na Morávce v Beskydech, o čtrnáct dní později proběhne obdobná akce v Huslenkách na Valašsku.  Zájemci se mohou hlásit na adrese vlci.hlidky@hnutiduha.cz, stále je ještě asi 15 volných míst. Podobné úvodní semináře proběhnou v listopadu také na Šumavě pro zájemce o Rysí hlídky.

Na úvodní školení Vlčích hlídek jsou připraveny přednášky a diskuze například se zooložkou Danou Bartošovou ze Správy CHKO Beskydy, se šéfem a zoologem národního parku Malá Fatra Michalem Kalašem a praktická část přímo v terénu s koordinátory monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA.  Dohromady tak zhruba padesátka nových dobrovolníků získá nejen znalosti o životě vlků, rysů a medvědů, ale naučí se také základy stopování a pohybu v terénu. Program obohatí promítání filmů a videosekvencí z fotopastí zachycující přirozené chování velkých šelem.

zkušený dobrovolník předává své umění stopovat novým účastníkům; foto: L.Machalová

V našich nejvýchodnějších pohořích v CHKO Beskydy působí Vlčí hlídky již čtrnáctým rokem. Letos navíc mapované území rozšíří také o Jeseníky. Při pravidelném procházení terénu dobrovolníci vyhledávají pobytové znaky (stopy, trus, srst, kořist aj.) velkých šelem, ale i dalších chráněných druhů, jako je jeřábek či tetřev.  Odebírají vzorky pro analýzy DNA či potravy a na vytipovaná místa umisťují fotopasti pro dlouhodobé sledování pohybu velkých šelem. Získávají tak cenné informace o výskytu, pohybu či chování vzácných druhů, jež jsou důležité pro jejich ochranu. Kromě toho dobrovolníci svou přítomností v horách a hlášením nelegálních masitých návnad (tzv. újedí) také znesnadňují případné pokusy o pytláctví.

Vlčí hlídka v terénu; foto: L.Machalová

Jen v průběhu loňské sezóny se za velkými šelmami vydalo do Beskyd a Javorníků více než 150 dobrovolníků, kteří v terénu strávili dohromady přes tři sta dní. Na základě všech zjištění následně Hnutí DUHA sestavilo unikátní on-line mapovou aplikaci na mapa.selmy.cz. V ní jsou shrnuty poznatky nejen o výskytu, ale také o ohrožení vlka, rysa a medvěda na slovensko-českém pomezí. 

Další „hlídkařská“ sezóna opět přinese aktuální údaje, díky kterým bude moci veřejnost sledovat, jak se těmto zvířatům v naší přírodě daří. S napětím například očekáváme, zda zimní stopování potvrdí přítomnost vlků v Javorníkách, kde je zachytily fotopasti v průběhu léta. 

vlk zachycený fotopastí v Javorníkách v roce 2013; foto: Hnutí DUHA Olomouc

Velké šelmy patří mezi živé klenoty naší přírody a mají zde svoji nezastupitelnou roli. Především vlci a rysi se podílí na regulaci býložravých zvířat, které při absenci velkých predátorů v přírodě decimují mladé stromky a komplikují až znemožňují tak přirozenou obnovu lesa. 

Miroslav Kutal, koordinátor beskydského projektu ochrany velkých šelem z Hnutí DUHA řekl:

„Ilegální lov představuje vážnou překážku přežití vzácných šelem. Viditelná přítomnost hlídek pomůže pytláky od střelby odradit. Za čtrnáct let se úspěšného projektu zúčastnily stovky dobrovolníků, kteří v terénu strávili tisíce hodin. Podařilo se získat cenné údaje o výskytu šelem včetně unikátních fotografií beskydských rysů, vlků i medvědů.“

„Věříme, že účast dobrovolníků z celého kraje přinese v nadcházející sezóně mnoho zajímavých údajů o pohybu šelem. A šelmám samotným nižší riziko skončit s kulkou v boku. Všichni zájemci, kteří mohou chodit do terénu podle svých možností, dostávají speciální odborné školení o šelmách i o práci v terénu, včetně stopování a odlévání stop.“

---
Projekt probíhá díky podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce, European Outdoor Conservation Association a International Visegrad Fund.

Program švýcarsko-české spolupráceEuropean outdoor conservation associationInternational Visegrad Fund