O jeho aktivitách a monitoringu šelem jsme vyprávěli v Jablunkově


Beskydy jsou posledním místem v České republice, kde se pravidelně vyskytují všechny tři druhy evropských velkých šelem. Ty jsou nejen zde, ale v celých Karpatech silně ohrožené fragmentací krajiny, kvůli svým nárokům na velikost životního prostoru a potřebě přesunů na velké vzdálenosti. Proto jsme téma nutnosti zachování migračních koridorů živočichů v krajině představili 10. září na informačním dni k projektu SaveGREEN. Ten proběhl přímo na česko-slovensko-polském pomezí Beskyd, kde se potkávají velké šelmy ze všech tří zemí. 

Informační den se uskutečnil v sobotu 10. září jako součást Jabkového dne v Jablunkově. V našem šelmím infostánku jsme návštěvníkům přiblížili téma ochrany rysů, vlků a medvědů a problému migračních bariér v přírodě. Akce se konala jako jedna z aktivit mezinárodního projektu SaveGREEN. V něm se už od roku 2020 zabýváme spolu s dalšími partnery ochranou prostupnosti krajiny v Karpatech. Jednou z 8 pilotních oblastí SaveGREENu je právě oblast Beskydy-Kysuce.


Proč právě Jablunkov?

Jablunkov nacházející se mezi Moravskoslezskými a Slezskými Beskydami jsme pro konání akce vybrali mimo jiné proto, že je dlouhodobě příkladem dobré praxe v ochraně migračních koridorů velkých savců. Jeden z nich dokonce prochází přímo kolem města a je chráněn i místním územním plánem. Na Jabkový den se navíc jako na tradiční regionální událost sjíždějí návštěvníci nejen z Česka, ale také Slovenska a Polska, se kterými populace velkých šelem sdílíme.


Co se návštěvníci dozvěděli?

Na šelmím infostánku se mohli zájemci dozvědět vše o monitoringu a výskytu velkých šelem v okolních horách, o jejich životě i o rizicích, které pro jejich přežití představuje výstavba nových silnic, dálnic nebo sídel. Vzhledem k zvýšenému počtu škod, jež v oblasti v posledních měsících působí tamní smečka, bylo důležitým tématem také zabezpečení hospodářských zvířat.

Návštěvníkům jsme dále osvětlili metody výzkumu šelem v terénu - představili jsme stopování a sběr pobytových znaků, sledování šelem pomocí GPS telemetrie nebo fotomonitoringu. Samozřejmostí byly také nabízené brožury o velkých šelmách a prostupnosti krajiny nebo praktické aktivity jako rozpoznávání stop lesních zvířat. Návštěvníci infostánku si navíc odnesli malý dárek v podobě bio moštu z Bílých Karpat s informacemi o cílech projektu SaveGREEN.


Jaké jsou cíle projektu SaveGREEN?

Projekt SaveGREEN, financovaný z fondů Evropské unie (ERDF) prostřednictvím Programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube (DTP), se zabývá kritickým tématem ekologických koridorů v Karpatech a v dalších pohořích Podunají v 7 zemích. Byl zahájen v červenci 2020 a končí v prosinci letošního roku. Jeho cílem je identifikovat, shromažďovat a prosazovat nejlepší řešení pro ochranu migračních koridorů. Mezi výstupy projektu patří mimo jiné Operační plán pro každou z 8 pilotních oblasti, obsahující popis současného stavu prostupnosti, postupy pro jeho zlepšení a metody monitoringu funkčnosti přijatých opatření. Hnutí DUHA Šelmy se kromě toho v projektu věnuje monitoringu prostupnosti pro různé druhy živočichů se zaměřením na velké šelmy jakožto deštníkový druh, ochraně prostupnosti, rozvíjení příkladů dobré praxe a přenosu do dalších horských údolí v Beskydech, případně i dalších částí České republiky.