Stávají se tak třetí oblastí jeho stálého výskytu u nás

Fotopasti přinesly další doklad o znovuosídlování česko-německého pohraničí vlkem obecným. Nejnovější záběry pocházejí z května.

Pohyb velkých šelem v Krušných horách monitoruje od loňského podzimu Hnutí DUHA Olomouc s dobrovolníky Vlčích hlídek a dalšími partnery v regionu.

Informace o tamějším pohybu vlků se objevují od loňského léta. Nedaleko Abertam bylo tehdy nalezeno několik stržených ovcí. Věrohodné důkazy o výskytu šelmy přinesl zimní terénní monitoring. Dobrovolníci ekologické organizace nalezli stopní dráhy, vlčí trus a několik kořistí vlků. Další údaje zprostředkovaly fotopasti rozmístěné v terénu.

Cenné údaje o pohybu velkých šelem i dalších chráněných druhů živočichů získali dobrovolníci Vlčích hlídek během víkendových kurzů ochrany velkých šelem. Zájemci o kurzy mohou získat informace a přihlásit se v příštích měsících na emailu vlci.hlidky@hnutiduha.cz. Absolvují v Krušných horách úvodní školení, na němž se naučí rozpoznávat pobytové znaky velkých šelem v terénu.

Vlci jsou dobří lovci a mohou tak pomáhat regulovat přemnoženou zvěř, která v lesích Krušných hor i jinde ničí nadměrným okusem mladé stromky a způsobuje tak v lesích velké škody.

Návrat vlků do oblastí jejich původního výskytu může působit konflikty, protože lidé si na jejich přítomnost dávno odvykli.  Hnutí DUHA Olomouc připravuje pro chovatele hospodářských zvířat besedy o zabezpečení stád proti útokům vlků a nabízí také bezplatné konzultace či přednášky pro laiky i odbornou veřejnost.

Na našem území obývají vlci trvale území CHKO Kokořínsko-Máchův kraj, CHKO Broumovsko a Krušné hory. Sporadický výskyt jedinců je hlášen také z Beskyd, Šumavy a Jesenicka. Vítáme informace o pozorování vlků i dalších velkých šelem od lesníků, myslivců i laické veřejnosti na emailovou adresu: stopy@selmy.cz.

Štěpánka Kadlecová, koordinátorka Vlčích hlídek v Krušných horách, řekla:

„Od ledna jsme v Krušných horách našli kolem patnácti vzorků trusu a poslali je na rozbory. Když jsem v květnu objevila dokonce videa vlka, byla jsem opravdu mile překvapená. Vyhlédl si místo, které si oblíbilo více zvířat, na jednom záběru ukázkově pózuje a větří na kameni, kde jsem zrovna stahovala snímky z fotopasti.“

Josef Zettl, lesní správce LS Horní Blatná, řekl:

„Výskyt vlka coby přirozeného predátora spárkaté zvěře přispěje ke snížení jejích stavů. To může snížit škody způsobené zvěří na lesních porostech. Vše se ukáže v průběhu následujících několika let.“  

Miloš Holub z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les, řekl: 

Pro naši krajinu jsou potřeba jak hospodářská zvířata, která ji pomáhají udržovat, tak velké šelmy. Právě proto mohou chovatelé získat na zabezpečení stád dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Peníze lze využít třeba na elektrické ohradníky, doplnění pevných ohrad či na nákup a výcvik pasteveckých psů stád, získat mohou až 85 % způsobilých nákladů.  Žádosti lze podávat až do poloviny září.“ [1] 

Celý příběh Štěpánky Kadlecové o nalezení videí ve fotopasti najdete tady.

Kontakty:

Štěpánka Kadlecová, Hnutí DUHA Olomouc, 608 983 426, stepanka.kadlecova@hnutiduha.cz

Miloš Holub, AOPK ČR, 724 15 114, milos.holub@nature.cz

Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

 

Poznámky:

 [1] Více zde: http://www.opzp.cz/vyzvy/58-vyzva

monitoring.selmy.cz

www.selmy.cz

http://www.olomouc.hnutiduha.cz/

Tento projekt je finančně podpořen Ministerstvem životního prostředí ČR a nemusí vyjadřovat názor Ministerstva životního prostředí ČR.

Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.