English version

"Víme, že je pytláci loví, chybí však důkazy"

25.9.2007, Mladá fronta DNES - Severní Čechy

"Víme, že se rys nelegálně loví, nemáme však zatím žádné důkazy k tomu, aby mohl být někdo obviněn," říká Jaroslav Červený z Akademie věd České republiky, který přednáší zoologii na České zemědělské univerzitě v Praze a problematikou rysa se dlouhodobě zabývá.

Je možné, aby nějaká agentura legálně nabízela, že zprostředkuje lov rysa v České republice? Je vůbec možné - třeba pro myslivce - jej legálně ulovit?

Ne, to je vyloučené. Rys patří mezi silně ohrožené živočichy a lov je striktně zakázán.

Kolik rysů v současnosti v České republice žije?

Odhadem kolem sedmdesáti až sta kusů. Jejich počty však snižují především pytláci.

Víte o tom, že by už někdo, kdo nezákonně odstřelil rysa, byl chycen nebo odsouzen?


Ne nebyl, to vím stoprocentně.

Co by mu hrozilo?

Porušil by zákon o ochraně přírody a krajiny číslo 114 z roku 1992. Pokuta v takovém případě dosahuje řádově desetitisíců korun, další sankce by však následovaly, pokud by se to stalo v chráněném území.

Slyšel jste o podobném případu, kdy někdo zprostředkovává lov takového zvířete?

Už jsem slyšel, že k nám přijedou lovci z Německa či Rakouska na lov jelenů a že jim zde myslivci umožní ulovit rysa. Děje se to samozřejmě načerno. My o tom víme, ale zatím nemáme žádné důkazy, takže zatím ani nemohl být nikdo odsouzený. Neděje se to však cestou takovéto veřejné nabídky.

Proč vlastně pytláci rysa loví? Kvůli trofejím? Zážitku z lovu?

Je to všechno dohromady. Jednak je to nenávist, pak trofej a někdy i kvůli prodeji.

Proč je důležité, aby rys v české přírodě žil?


Je to hlavní predátor srnčí zvěře, který umí udržet její populaci daleko lépe než člověk a zabránit jejímu přemnožení, což se nyní děje.Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr