Jarní cyklus besed o velkých šelmách přináší i premiéru nového filmu o vlcích

V Janovicích na Frýdecko-Místecku proběhne ve čtvrtek 8.4. další ze série letošních  přednášek o velkých šelmách „Velké šelmy za vašim plotem“, které připravilo Hnutí DUHA pro obyvatele beskydských obcí. Během dubna se uskuteční deset podobných akcí převážně v Moravskoslezském kraji. Další beseda proběhne následující den v nedaleké Dobré u Frýdku- Místku [1].


Součástí je například promítání nového filmu „Vlci v Lužici“ s unikátními záběry volně žijících vlků v Německu nedaleko polských a českých hranic. Českou verzi snímku, zobrazující  život vlků v kulturní krajině naše západního souseda, připravilo Hnutí DUHA na sklonku loňského roku.


Přednášky Hnutí DUHA jsou také spojeny s poutavým promítáním, ukázkou odlitků stop, zvuků zvířat a následnou diskuzí, kde organizátoři uvítají všechny dotazy a názory.


Návštěvníci se dozví aktuální informace o početnosti velkých šelem, kdy mohou být šelmy nebezpečné, čím jsou pro les prospěšné a jak se chovat v oblastech jejich výskytu. Mohou si odnést také zajímavé informační materiály včetně publikace o určování běžných zvířat podle stop [2]. Ti nejmladší zase uvítají pohledné plakáty nebo samolepky s vlkem, rysem nebo medvědem, ilustrované od zoologa a výtvarníka Ludvíka Kunce.


Informace o velkých šelmách se mohou občané získat také na akcích pořádaných u příležitosti oslav Den Země v Ostravě a Třinci [3]. Pro menší školáky z Frýdku-Místku jsou na Den Země připraveny speciální výukové programy. Další obce a školy, které mají o přednášky zájem, se Hnutí DUHA mohou hlásit i samy.Michal Bojda z Hnutí DUHA Valašsko řekl:


„Život velkých šelem je často opředen pověrami a zavádějícími informacemi. Zkušenosti z mnoha evropských zemí ukazují, že soužití velkých šelem a člověka je možné a konflikty jsou řešitelné. Nejlepším a nejlevnějším způsobem řešení je konfliktům předejít. K tomu je ale nutná kvalitní osvěta a dobrá informovanost a komunikace mezi ochránci přírody a občany. Proto organizujeme besedy doplněné promítáním v obcích a školách, na kterých se lidé dozví aktuální informace o početnosti velkých šelem, kdy mohou být nebezpečné, čím jsou pro les prospěšné a jak se chovat v oblastech jejich výskytu. Nový film Vlci v Lužici zblízka ukazuje život vlků v kulturní krajině pozměněné člověkem.“Poznámky:


[1]  Seznam besed pro veřejnost v dubnu 2010:

8.4. – Janovice  (Hostinec Ondráš, od 17:00)

9.4. –  Dobrá u Frýdku Místku (Kulturní sál ZŠ, od 17:00)

13.4. – Ostravice (Restaurace Gastum, od 17:00)

14. 4. – Horní Bečva (Zasedací místnost Obecního úřadu, od 17:00)

16. 4.– Slavičín (Sokolovna, od 17:00)

21.4. –Řeka (Obecní úřad, od 17:00)

23.4. – Frýdlant nad Ostravicí (Sál Domova důchodců, od 16:00)

27.4. – Morávka(ZŠ, od 15:00)

29.4. – Třinec (Městská  knihovna, od 17:00)


Bližší informace o místu konání a programu na www.selmy.cz/akce/


[2] Publikace Stopy velkých šelem a jiných lesních zvířat je také volně ke stažení na:  https://www.selmy.cz/storage/app/media/Stopy_velkych_selem_web.pdf

[3] Informační stánek Hnutí DUHA bude u příležitosti oslav Den Země v 21.4. Třinci od 9:00 do 14:00 a 22.4. Ostravě–Zábřehu (9:00-18:00).