Hnutí DUHA pokračuje v osvětě i mezi myslivci

Právě tento víkend se na Dolní Bečvě sejde téměř 50 aktivních zájemců o ochranu rysů, vlků a medvědů. Hnutí DUHA v Beskydech již tradičně pořádá intenzivní kurz zvaný „Zavýjení“. Školení je určeno pro nové dobrovolníky tzv. vlčích hlídek, které střeží vzácné šelmy před pytláky. Akce je pořádána ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy a za finanční podpory Ministerstva životního prostředí [1].


První hlídky vyrazily do terénu již před několika týdny, ovšem nyní rozšíří své řady o nové dobrovolníky. Cílem setkání je seznámit nové zájemce s životem velkých šelem, s rozpoznáváním pobytových znaků, s metodikou monitoringu a ochranářskou problematikou. Během víkendu je připraven program v terénu i večerní přednášky a debaty s odborníky ze Správy CHKO Beskydy a také ze Slovenska.


Protože kapacita semináře již je naplněna, Hnutí DUHA pořádá další školení 14.-16. prosince na Morávce. Vlčích hlídek se může účastnit  kdokoli – přijet lze na několik dní nebo třeba i na měsíc. Zájemci se mohou přihlásit online na www.selmy.cz.


Hnutí DUHA dále vyhodnotilo výsledky poslední sezóny (2006-2007), která se ukázala jako velmi úspěšná. Během 180-ti pochůzek byly téměř 80x nalezeny pobytové znaky rysů, vlků nebo medvědů: Nejčastěji vlčí hlídky zaznamenaly rysa ostrovida (53x), sledovaly však i další chráněné živočichy, např. tetřeva hlušce nebo jeřábka lesního. Hlídky odhalily také 2 případy nelegálních masitých návnad -  tzv. újedí, kde mohou být odstřeleni zákonem chránění vlci. Počet nelegálních návnad však za poslední léta, také díky práci vlčích hlídek, několikanásobně klesl [2].


Vedle vytrvalého monitoringu se Hnutí DUHA nadále věnuje osvětové práci: Kromě distribuce nových letáčků „Život s medvědy“ vydaných v létě ekologická organizace pořádá besedy na školách a v obcích. Příští středu 21. 11. např. proběhne přednáška pro veřejnost ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku. Koncem příštího týdne Hnutí DUHA pořádá také besedy s místními myslivci na Halenkově a v Ostravici.


Populace všech velkých šelem ohrožují bohužel pytláci. Např. počet ilegálních odstřelů rysů se u nás za posledních dvacet let odhaduje na více než 500 kusů. Hnutí DUHA a Českomoravská myslivecká jednota proto vypsali odměnu 50 000 korun za informaci, jež povede k dopadení pytláka, který zastřelil medvěda, rysa nebo vlka.


Výskyt šelem je důležitý pro udržení přírodní rovnováhy mezi zvěří a okolním prostředím. Nedávno zveřejněná studie upozorňuje, že přemnožení jeleni a srnci v ČR poškodí téměř polovinu vysázených stromků, především listnatých dřevin a jedle [3].


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:

„Vlci, rysové a medvědi se do našich  hor vracejí jen s obtížemi, přestože místa vhodná pro jejich život stále existují. Hlavní překážou stále zůstává ilegální lov, problémem je i destrukce biotopů a fragmentace krajiny. Dobrovolnické hlídky v Beskydech mají za úkol pytláky odradit. Rok od roku také přibývá lidí, kteří se ke spolupráci hlásí, takže můžeme hlídky posílit. Noví dobrovolníci se mohou přihlásit na úvodní seminář, kde dostávají speciální odborné školení o šelmách i o práci v terénu.“


Poznámky:


[1] Akce byla podpořena v grantovém řízení Ministerstva životního prostředí, Nadací na ochranu zvířat a je součástí programu Českého svazu ochránců přírody „Ochrana biodiverzity”, podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR. Projekt vlčích hlídek je rovněž akreditovaný pro oblast dobrovolnictví, podpořený z dotace Ministerstva vnitra.


[2] Viz dlouhodobé výsledky vlčích hlídek – srov. graf na https://www.selmy.cz/hlidky/vlci/vysledky/05-06/


[3] Inventarizace škod zvěří na lesních a zemědělských porostech (lesnická část), projekt NAZV QF50053, IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, Jílové u Prahy 2007. Stručné shrnutí výsledků studie: http://www.hnutiduha.cz/index.php?cat=zpravy&id=547