Dobrovolníci Hnutí DUHA mapují a chrání velké šelmy

Padesátka aktivních zájemců o ochranu rysů, vlků a medvědů se nadcházející prodloužený víkend sejde na Morávce v Moravskoslezských Beskydech. Hnutí DUHA v chráněné krajinné oblasti již tradičně pořádá intenzivní kurz zvaný „Zavýjení“. Školení je určeno pro nové dobrovolníky tzv. vlčích hlídek, kteří mapují a střeží vzácné šelmy před pytláky. Akce je pořádána ve spolupráci se Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy.


Vlčí hlídky vyrážejí do terénu celoročně, nyní ovšem rozšíří své řady o nové dobrovolníky. Cílem setkání je seznámit nové zájemce s životem velkých šelem, s rozpoznáváním pobytových znaků, s metodikou monitoringu a problematikou jejich ochrany. Během víkendu je připraven program v terénu i večerní přednášky a debaty s odborníky ze Správy CHKO Beskydy a také ze Slovenska.


Protože kapacita semináře již je naplněna, Hnutí DUHA pořádá v Beskydech další školení 28.–30. listopadu. Vlčích hlídek se může účastnit  kdokoli – přijet lze na několik dní nebo třeba i na měsíc. Zájemci se mohou přihlásit online na www.selmy.cz.


Vedle terénního monitoringu se Hnutí DUHA nadále věnuje osvětové práci: Kromě distribuce informačních letáčků o velkých šelmách ekologická organizace pořádá besedy na školách. Od začátku školního roku jich proběhlo více než  40.


Populace všech velkých šelem ohrožují bohužel pytláci. Např. počet ilegálních odstřelů rysů se v Česku za posledních dvacet let odhaduje na více než 500 kusů [1]. Hnutí DUHA a Českomoravská myslivecká jednota proto vypsali odměnu 50 000 korun za informaci, jež povede k dopadení pytláka, který zastřelil medvěda, rysa nebo vlka [2].


Dalším problémem je stále vzrůstající zástavba v místě důležitých tzv. migračních koridorů. Nejvíce ohrožený je v současné době migrační koridor na Jablunkovsku, který bude hůře prostupný kvůli nárůstu dopravy v automobilce Hyundai [3]. Hnutí DUHA proto věnuje zvýšenou pozornost také monitoringu v této oblasti.


Výskyt šelem je důležitý pro udržení přírodní rovnováhy mezi zvěří a okolním prostředím, pro lepší kvalitu zvěře a pro potlačení některých chorob. Na tuto skutečnost upozornila souhrnná studie, kterou začátkem roku zveřejnilo Hnutí DUHA [4].


Miroslav Kutal z Hnutí DUHA Olomouc řekl:

„Vlci, rysi a medvědi se do našich hor vracejí jen s obtížemi, přestože místa vhodná pro jejich život stále existují. Hlavní překážou stále zůstává ilegální lov, problémem je i destrukce biotopů a fragmentace krajiny. Dobrovolnické hlídky v Beskydech mají za úkol pytláky odradit. Rok od roku také přibývá lidí, kteří se ke spolupráci hlásí, takže můžeme hlídky posílit. Noví dobrovolníci se mohou přihlásit na úvodní seminář, kde dostávají speciální odborné školení o šelmách i o práci v terénu.“


Poznámky:


[1] Koubek P. & Červený J., 2003: Mají velké šelmy šanci přežít v našich honitbách? Myslivost 3/2003. Přístupné online: https://www.selmy.cz/clanek/maji-velke-selmy-sanci-prezit-v-nasich-honitbach/


[2] Více informací na www.selmy.cz/odmena


[3] O problematice na Jablunkovsku blíže v tiskové zprávě Hnutí DUHA Olomouc:

https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/hyundai-spousti-vyrobu-kraj-ani-vlada-sliby-nedodrzeli/


[4] Kutal, M.: Velké šelmy v českých lesích: význam přítomnosti vlků, rysů a medvědů z pohledu ochrany přírody a myslivosti. Ke stažení online: https://www.selmy.cz/storage/app/media/Infolist_Velke_selmy.pdf