Norsko zůstává mimo Evropskou Unii. Povinnosti vyplývající ze zákona se zde obtížně uplatňuji v managementu vlků a ostatních velkých predátorů . Právní ochrana proti pytlačení je nedostatečná.

Víc než tisíc ovci uhyne v Norsku každý den pastevního období z jiných důvodu než jako oběť predátorů. Hlavní příčinou je typ chovu - ponechávání ovcí v norské divočině bez dozoru 3 až 4 měsíce. Vlci během těchto měsíců zabijí jen několik stovek těchto zvířat. Na tento fakt je poukazováno jako na hlavni důvod vylidnění zemědělských oblastí, zatím co za zavřením 4000 farem každý rok jsou především politické a hospodářské důvody. Presto jsou označováni za hlavního viníka vlci... Obvinění zvířat se samozřejmě v takové situaci velmi hodí.

Parlament se v poslední době zabývá vládní zprávou o velkých predátorech z roku 2004. To je už třetí zpráva na toto téma v posledních letech. Členové parlamentu jednají především o managementu velkých dravců, který spíše připomíná politiku vyhlazování druhů. Vláda plánuje management, kde vlk smí žít jen v úzké zóně poblíž švédských hranic v jihovýchodní části země. Celkový počet vlků by neměl přesahovat "několik reprodukčních skupin", což znamená maximálně 2-3 rodinné smečky v této omezené zóně. Nejdůležitější vlčí oblast, kde žije asi 15 vlků, by měla být ze zóny vyjmuta, což znamená prakticky vyhlazení vlků na norském území.

Některé nevládni organizace požaduji větší území věnované vlkům a navrhují rozlohu asi 60 000 km2, což je více než rozloha Slovenska s populací několika set vlků. Rozhodnutí chovatelů ovcí a lovecké zájmy v Norsku jsou přednější než přírodní dědictví a biologická diversita. Odpovědnost za ochranu druhu je ještě více ponechána na sousedních zemích (Švédsko, Finsko).

Podle informací od norského ochránce přírody Vigga Ree zpracoval Mojmír Vlašín.
Translation by:
Ondrej Vlasin
1A Temple Lane South
Temle Bar
Dublin 2
Ireland

Je možné zkusit norské politiky ovlivnit. Rychle, právě rozhodují. Svůj názor zasílejte:

Minister of the Environment
Boerge Brende
, ,

a členům parlamentního Výboru pro energii a životní prostředí (Parliamental Standing Committee on Energy and the Environment):

"Bror Yngve Rahm" , "Hallgeir H. Langeland"
, "Řyvind Vaksdal"
, "Sylvia Brustad"
, "Inger S. Enger"
, "Řyvind Halleraker"
, "Rolf Terje Klungland"
, "Synnřve Konglevoll"
, "Ingmar Ljones"
, "Ingvild Vaggen Malvik"
, "Siri A. Meling"
, "Leit Frode Onarheim"