English version

Vlci v Norsku

20.5.2004

Norsko zůstává mimo Evropskou Unii. Povinnosti vyplývající ze zákona se zde obtížně uplatňuji v managementu vlků a ostatních velkých predátorů . Právní ochrana proti pytlačení je nedostatečná.

Víc než tisíc ovci uhyne v Norsku každý den pastevního období z jiných důvodu nežjako obět predátorů. Hlavní příčinou je typ chovu - ponechávání ovci v norské divočině bez dozoru 3 až 4 měsíce. Vlci během těchto měsíců zabijí jen několik stovek těchto zvířat. Na tento fakt je poukazováno jako na hlavni důvod vylidněni zemědělských oblasti, zatím co za zavřením 4000 farem každý rok jsou především politické a hospodářské důvody. Presto jsou označováni za hlavního viníka vlci.. Obviněni zvířat se samozřejmě v takové situaci velmi hodí.

Parlament se v poslední době zabývá vládní zprávou o velkých predátorech z roku 2004. To je už třetí zprava na toto těma v posledních letech. Členové parlamentu jednají především o managementu velkých dravců , který spíše připomíná politiku vyhlazování druhů. Vláda plánuje management, kde vlk smi žít jen v úzké zóně poblíž Švédských hranic v jihovýchodní části země. Celkový počet vlku by nemel přesahovat "několik reprodukčních skupin", což znamená maximálně 2-3 rodinné smečky v teto omezené zóně. Nejdůležitější vlčí oblast , kde žije asi 15 vlků by měla byt ze zóny vyjmuta, což znamená prakticky vyhlazeni vlku na norském území.

Některé nevládni organizace požaduji větši území věnované vlkům a nevhrnují rozlohu asi 60 000 km2, což je více než rozloha Slovenska s populaci několika set vlku. Rozhodnutí chovatelů ovcí a lovecké zájmy v Norsku jsou přednější než přírodní dědictví a biologická diversita. Odpovědnost za ochranu druhu je ještě více ponechána na sousedních zemích (Švédsko, Finsko).

Podle informací od norského ochrance přírody Vigga Ree zpracoval Mojmir Vlašín
Translation by:
Ondrej Vlasin
1A Temple Lane South
Temle Bar
Dublin 2
Ireland

Je možné zkusit norské politiky zkusit ovlivnit. Rychle, právě rozhodují. Svůj názor zasílejte:

Minister of the Environment
Boerge Brende
<miljovernministeren@md.dep.no>, <boerge.brende@md.dep.no>,
<bbr@md.dep.no>

a členům parlamentního Výboru pro energii a životní prostředí (Parliamental Standing Committee on Energy and the Environment):

"Bror Yngve Rahm" <bror-yngve.rahm@stortinget.no>, "Hallgeir H. Langeland"
<hallgeir.langeland@stortinget.no>, "Řyvind Vaksdal"
<oyvind.vaksdal@stortinget.no>, "Sylvia Brustad"
<sylvia.brustad@stortinget.no>, "Inger S. Enger"
<inger.enger@stortinget.no>, "Řyvind Halleraker"
<oyvind.halleraker@stortinget.no>, "Rolf Terje Klungland"
<rolf-terje.klungland@stortinget.no>, "Synnřve Konglevoll"
<synnove.konglevoll@stortinget.no>, "Ingmar Ljones"
<ingmar.ljones@stortinget.no>, "Ingvild Vaggen Malvik"
<ingvild.malvik@stortinget.no>, "Siri A. Meling"
<ingvild.malvik@stortinget.no>, "Leit Frode Onarheim"
<leif-frode.onarheim@stortinget.no>

Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr