Je to poprvé za čtyřicet let historie ochrany přírody v USA, kdy se na nějaký chráněný druh přestane vztahovat zákon na ochranu ohrožených druhů. Kontroverzní zásah v důsledku úspor v rozpočtu se týká vlků obecných, píše server Mongabay.

Změna se týká vlků ve státech Montana, Idaho, Utah, Washington a Oregon, kteří přijdou o federální ochranu a dostanou se do kompetence jednotlivých států. Očekává se, že lov vlků začne brzo.

Návrh je na jedné straně přijímán s úlevou, jinde s rozhořčením a obavou o osud těchto mimořádných šelem. Ochránci přírody napříč Spojenými státy se obávají vzniku nebezpečného precedentu o „vyjmutí chráněných druhů ze zákona“, pokud se jejich ochrana ukáže být nákladná anebo nepopulární.

„Neregulovaná vlčí populace ničila každoroční práci zemědělců a doslova jim kradla jídlo z talíře,“ stěžuje si Don Peay, zakladatel klubu Sportovních rybářů a lovců. V oblasti států Idaho, Utah, Washingotn, Montana a Oregon jsou vlci častou příčinou úmrtí chovného skotu a lovci je viní i z úbytku losů. Losi podle slov vědců hynou pravděpodobně i v důsledku kombinace sucha a sportovního lovu, nicméně čelisti vlků se na jejich úbytku také nemalou měrou podepsaly.

„Vymazání ze seznamu, aniž by byla zajištěna ochrana druhu a zamezeno jejich ohrožení, je velkým krokem zpátky,“ řekl v tiskovém prohlášení Kierán Suckling, ředitel Centra pro biologickou rozmanitost. „Ocitáme se zpátky v době, kdy vlci byli svévolně tráveni a stříleni,“ dodává. Suckling požádal prezidenta Obamu, aby tento návrh na změnu rozpočtu a prakticky tedy i vyjmutí vlků z ochranného rámce, vetoval. „Měly by to být vědecké závěry, a ne politicko-ekonomická rozhodnutí, která zvířata budou pod federální ochranou.“

Návrat vlků do států amerického západu začal před několika lety, přechodem několika jedinců a poté celých smeček z Kanady. Několik tuctů jich bylo cíleně vysazeno v Montaně. Terénní biologové byli nadšeni, protože měli vzácnou možnost sledovat, jak bude krajina, zvířata i rostliny reagovat na návrat šelem. Například právě losi, najednou hnáni obavou z přítomnosti predátorů, se přestali pást na okrajových loukách a přešli raději do hlubších lesů. Tím se omezilo vypásání zmlazení v oblasti říčních toků a břehy začaly více zarůstat olšinami. Tento ryze přírodní proces pak prý napomohl ozdravení celého povodí.

„Vlci svou přítomností ovlivňují celý ekosystém,“ říká Cristine Eisenbergová z oregonské státní univerzity. „Vlci nehubí celá stáda losů, pouze je nutí, aby se chovali podle své přirozenosti.“ Podle odhadů se v oblasti Skalistých hor vyskytuje na 1600 vlků. Politika nebezpečného precedentu nabývá na vážnosti, protože podle posledních zpráv se uvažuje o zrušení ochranného statusu vlků i v Minnesotě, Wisconsinu a Michiganu.
Článek byl uveřejněn na serveru Mongabay.com dne 17. 4. 2011 pod názvem „US wolves lose to politics“.

Radomír Dohnal