Začíná období, kdy vlci či rysi mohou útočit na stáda

Vlci nebo medvědi zardousili za poslední čtyři roky v Beskydech minimálně padesát hospodářských zvířat, hlavně ovcí. Český svaz ochránců přírody spolu s ekologickým Hnutím Duha proto ve Valašském Meziříčí spouští poradnu, kde se zájemci dozvědí, jak svá stáda nebo včelíny před napadením velkých šelem chránit. Právě totiž začíná období, kdy se mohou objevit první útoky. Organizace mohou chovatelům zapůjčit elektrický ohradník nebo pomoci se získáním státní dotace, z níž si zájemci mohou pořídit vlastní zařízení na ochranu před šelmami.


Cílem této akce je rovněž prevence před pytláctvím, které je v současnosti největší hrozbou pro státem chráněné vlky, rysy a medvědy. Dokládá to nedávný nález zbytků medvěda u Frýdlantu nad Ostravicí.


Evidovaná zvířata zabitá v CHKO Beskydy 2005 :

15 ovci 2006 :˙ 5 ovci 2007 : 10 ovci, 2 telata 2008 : 14 ovci, 4 kozy


Ohradník se osvědčil

Škody, které každý rok způsobují ve stádech ovcí či koz především vlci a medvědi, mohou být především pro menší chovatele velmi citelné. "Speciální síťový ohradník, který chovatelům doporučujeme, při útoku šelmy hospodářská zvířata vždy ochránil,"˙konstatoval Milan Orálek z pobočky Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí.


Dodal, že zájemci o ohradníky a další pomoc mohou telefonovat na číslo 571

621 602 nebo napsat na e-mail valmez@ochranci.cz . Stát˙farmářům škody zaplatí. Milan Orálek˙připomněl, že chovatelé mají˙ze zákona˙nárok na odškodnění, pokud jim chráněná šelma zardousí hospodářské zvíře. "I těm chovatelům, kteří ohradník neměli, přišli o zvířata a řádně to nahlásili, však stát veškerou škodu˙uhradil,"˙řekl Orálek, podle něhož je ovšem lepší škodám předcházet.


Poškozený farmář musí zabité ovce˙či kozy nahlásit včas na Chráněné krajinné oblasti Beskydy. "Zjištěnou škodu by chovatelé měli nahlásit˙do 48 hodin od jejího vzniku, aby měli nárok na náhradu škody,"˙poznamenala Dana Bartošová z CHKO˙Beskydy. Dodala, že kromě ohradníku se při ochraně před vlkem či medvědem˙vyplatí˙i kvalitní pastevecký pes.


Soused vlk má překonat negativní postoj k šelmám

Fungování poradny pro chovatele hospodářských zvířat v Beskydech˙umožňuje projekt Hnutí Duha s názvem Soused vlk, který je financován z norských fondů a ministerstva životního prostředí. "Doufáme, že lepší ochrana stád pomůže negativní postoje některých chovatelů vůči šelmám překonat," poznamenal Miroslav Kutal

z Hnutí Duha.