Jak je to s vlky v Lužických horách?

Nebezpečný vlk nebo zatoulaný pes? Takové dilema může vzniknout, pokud dojde k záměně vlka s československým vlčákem. Jedná se o plemeno, které bylo na našem území šlechtěno na přelomu 50. a 60. let křížením vlka a německého ovčáka. V současné době se těší stále větší oblibě a v České republice přibývá nadšených majitelů. Díky specifické povaze těchto krásných psů či nezvládnutí povinností majitele ovšem čas od času dojde k jejich zatoulání.

Takový scénář se pravděpodobně udál i první lednový víkend v Lužických horách, kde byl výskyt vlka potvrzen už v roce 2018. V sobotu zveřejnil jeden z místních video a fotografii údajného vlka, který měl ztratit plachost a několik metrů od traktoru se sytit malým kopytníkem, nejspíše kolouchem. Muž v příspěvku popsal, že tento vlk byl natolik smělý, že se mu dokonce otřel o nohu. Kromě fyziologických znaků, kterými se vlk od československého vlčáka liší, je především takové chování typicky psí. Naneštěstí ještě než se autor stihl přesvědčit o jakého tvora se jedná, vypustil video na facebook s tím, že jde o důkaz naprosté neplachosti vlků, kteří se v České republice vyskytují. (Na druhou stranu z delšího videa je aspoň možné rozpoznat více než z letmé fotografie). Stejně tak nahrávku s informací, že zobrazuje vlka, sdíleli i další facebookové skupiny a stránky včetně Českomoravské myslivecké jednoty. Tímto způsobem se pak šíří dezinformace jak o výskytu vlků, tak o jejich chování. Tento konkrétní příběh se tak dokonce dostal na webové stránky manipulatori.cz

Rádi bychom nyní touto formou vyzvali veřejnost, aby si informace o výskytu vlků ověřovala, případně se se zdánlivými důkazy nejdřív obracela na odborníky. (I když chápeme, že v tomto případě selhala role některých zástupců ČMMJ jakožto profesní skupiny). Československý vlčák se obvykle dá od vlka rozeznat i některými typickými anatomickými rysy svého plemene. Jedná se především o obvykle sivé, stříbrné zbarvení srsti a bílé zbarvení v oblasti hrudi a plece (vlci mají variabilní zbarvení srsti, od bílé přes rezavou a šedou k černé, mohou však někdy mít i zbarvení podobné těmto psům) a větší, vytáhlejší uši (méně ochlupené z vnitřní strany ucha). Dále můžeme u československého vlčáka pozorovat (ne však vždy) rozdílné držení těla [1], výrazné sedlo, méně zešikmené oči, užší obličej. 

[1] Rozdíl v držení těla vlka (vlevo - v jedné rovině hlava, záda) a vlčáka (vpravo)

 

Samozřejmě je ale nutné podotknout, že každý pes je jiný, dominují u něj různé znaky a k záměně může v určitých případech dojít. Vlci žijící ve volné přírodě však kontakt s člověkem záměrně nevyhledávají. Je pochopitelné, že ne každý tyto rozdíly pozná. V takovém případě je však potřeba oslovit příslušné orgány (zvlášť, pokud by se opravdu náhodou jednalo o vlka s takto atypickým chováním) a informovat veřejnost až při zjištění všech souvisejících informací.

 

Srovnání vlčice a feny československého vlčáka:

Vlevo fena československého vlčáka a vpravo vlčice, autorství: Chovatelská stanice československých vlčáků “s Divokou krví”

Vlevo fena československého vlčáka a vpravo vlčice, autorství: Chovatelská stanice československých vlčáků “s Divokou krví”

 

Ukázka československého vlčáka s vlku podobnými znaky, ralského vlka s šedivým zbarvením srsti a porovnání československého vlčáka a saarloosova vlčáka:

Fenka československého vlčáka Cirilla Vlčí tlapka, která má vlku podobné znaky, autorství: Chovatelská stanice československých vlčáků “s Divokou krví”

Jeden z ralských vlků, s šedivým zbarvením srsti; zdroj: Hnutí DUHA Šelmy

Plemenem, které si lze s vlkem také splést je nizozemský saarloosův vlčák (na fotce vpravo, vlevo československý vlčák), autorství: Chovatelská stanice československých vlčáků “s Divokou krví”

 

Srovnání vlků se zimní a letní srstí z oblasti CHKO Kokořínsko-Máchův kraj:

Vlk, zimní srst

Vlk, letní srst

Doufáme, že se podobné situace nebudou v budoucnu opakovat. Kromě poplašných zpráv, které se díky záměnám se psy šíří, vznikají mylné informace o tom, jak se divocí vlci chovají. Nahrávka však aspoň ukázala, že zaběhnutý pes může projevit podobně dravé chování jako vlk. Při dalších setkáních s opuštěnými československými vlčáky můžete využít např. facebookovou skupinu Československý vlčák v nouzi. V případě nejistoty či otázek nás lze dotazovat na emailu stopy@selmy.cz nebo na naší facebookové stránce Ochrana velkých šelem.


Podpořil: