Zvíře, které bylo v listopadu loňského roku sraženo u Záhlinic, přišlo ze Šumavy


V noci z 11. na 12. listopadu 2020 byl na dálnici D55 u Hulína sražen dospělý samec vlka. O případu Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR tehdy informoval Krajský úřad Zlínského kraje. Svědek události popisoval, jak viděl běžet společně dva vlky, jeden z nich vběhl pod kola automobilu. Ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově a Hnutím DUHA byl sražený jedinec dopraven na specializované pracoviště Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Následná pitva a rentgen potvrdily, že tento čtyřicetikilový vlk uhynul na následky srážky autem, nebyly nalezeny žádné známky předchozího zranění.

Genetická analýza tohoto zvířete a srovnání se vzorky, které v terénu získala Správa národního parku Šumava, přinesly zajímavé zjištění. „Stejné genetické profily jsme zaznamenali v lednu a březnu roku 2020 na Šumavě. Vzhledem k tomu, že se navíc ukázalo, že jde o potomka původního šumavského páru, je pravděpodobné, že se jednalo o přesun mladého jedince, který si hledal nové teritorium. Česká republika představuje genetickou křižovatku několika populací vlka, tento případ to opět ilustruje," uvádí Pavel Hulva z Univerzity Karlovy. Vlk tedy překonal vzdálenost přes 300 kilometrů.

Nejde však o nic neobvyklého – vlci při hledání nových teritorií urazí i stovky kilometrů, mohou přitom procházet i v těsné blízkosti měst a osídlení. Kulturní krajina hustě protkaná zástavbou a silnicemi však pro ně vytváří mnoho bariér. „Doprava je jedním z podstatných faktorů, které limitují pohyb velkých savců naší krajinou. Každý rok registrujeme několik případů střetu vlka s vozidlem. Na silnicích samozřejmě nehynou jen vlci, ale i řada dalších druhů zvířat," vysvětluje Linda Zachystalová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

 

Podpořil: