V německé spolkové zemi Porýní-Falc mají jasno – lov vlka není nadále povolený. Vlk je silně ohroženým druhem, jak říká nejen tamní ministerstvo životního prostředí, ale i oficiální klasifikace.

Místopředsedkyně tamní frakce CDU (Křesťanskodemokratické unie) Christine Schneider otevřela záležitost potenciálního lovu vlků prostřednictvím interpelace parlamentu na ministerstvo životního prostředí. Schneider se odvolává na žádost Poslaneckého klubu FDP (Svobodná demokratická strana), který chtěl „právní rámec pro střílení vlků, aby se zabránilo jejich přemnožení.“

V polovině února mluvčí pro poslanecký klub FDP Karlheinz Busen mimo jiné záležitost objasňoval slovy: „Frakce FDP má za cíl zahrnout vlka jako druh, který je možné obhospodařovat lovem, do legislativy a přezkoumat jeho přísný stav ochrany.“

V Porýní- Falcku je malý počet vlků

Na základě sporadického výskytu tohoto druhu není nutné v dané oblasti vytvářet žádné regulace, odpověděla ministryně životního prostředí Ulrike Höfken (Strana Zelených) poslancům CDU. Do teď jde o 7 důkazů výskytu, které jsou přiřazeny ke 4 jedincům. Nejsou ani žádné důkazy o trvalém výskytu vlka obecného v celé spolkové zemi Porýní-Falc.

První vlk v roce 2012, foto: NABU/Uli Stadler

V roce 2012 byl ve Westerwaldu poprvé po 100 letech prokázán výskyt vlka. Později byl tento jedinec nelegálně zastřelen. V roce 2015 byly odhaleny pomocí analýz DNA vlčí „stopy“ na stržené kořisti – srně. Obdobné důkazy následovaly v dalších letech včetně záznamu ve fotopasti.

Vlk není pro obyvatelstvo nebezpečný

Spolková země je na příchod vlků připravena – v roce 2015 byl schválen plán péče. Ten zahrnuje také náhrady škod v případě stržené ovce nebo jiného hospodářského zvířete, pokud tak učinil vlk. V případě, že se ve spolkové zemi usadí vlčí jedinec nebo smečka, bude stát podporovat také oplocení, které zabrání vniknutí vlků za hospodářskými zvířaty. „Vlk nepředstavuje svým přirozeným chováním pro obyvatele žádné nebezpečí,“ zdůrazňuje ministryně.

Zdroj: www.swr.de

 

SIMONA HORKÁ