Ochranci míní, že by se kraj měl více zajímat o udržení vlků a medvědů v Beskydech

Ostrava - Ochránci přírody míní, že mnozí myslivci nejsou často schopni rozeznat vlka od psa. Před pár lety například střelec z posedu zabil poblíž polské hranice na vrchu Stříbrňák poblíž obce Janov na Bruntálsku vlka. Domníval se, že pálí na toulavého psa.


„Nemine snad jediný rok, aby na území Česka někdo nezastřelil vlka,“ říká Ludvík Kunc, který se dlouhá léta jako pracovník zoologické zahrady v Ostravě zabýval šelmami a dnes působí jako garant Českého svazu ochránců přírody pro ochranu a výzkum velkých šelem.


Kunc: Zoo by měly pomáhat ohroženým druhům


Ludvík Kunc se domnívá, že právě zoologické zahrady by se měly, podobně jako mnohé v zahraničí, více zajímat o ochranu druhů, které žijí v České republice. Podle něj se tak však neděje. „Například ostravská zoo neposkytuje v současné době lidem, a třeba i myslivcům, možnost vidět medvěda hnědého nebo vlka. Neuvidí tam ani například lišku, jelena, kunu, vydru nebo tetřeva,“ míní Ludvík Kunc.


Podle něj by zoologické zahrady měly pomáhat i těmto ohroženým druhům zvířat. „Před lety měla ostravská zoo speciální program, který se týkal získávání divokých rysů ostrovidů a jejich vysazování do přírody, kde dříve tyto šelmy žily. Právě Ostrava tehdy pomohla tomu, aby se rys vrátil do řady evropských hor a lesů,“ říká Ludvík Kunc. „Beskydy jsou v zemi jediným územím, kde žijí rys, vlk i medvěd. Pro tuto jedinečnost nemohu pochopit, že ostravská zoo nechová tyto ohrožené druhy.“


Ludvík Kunc říká, že moderní zoo v zahraničí právě velmi úzce spolupracují s národními parky a rezervacemi. Pomáhají podle něj osvětově, ale i finančně udržet stavy ohrožených druhů zvířat v tamní přírodě a ve svých chovech v zajetí se snaží vytvořit těmto druhům ideální podmínky i pro případ posílení populací, které žijí v divoké přírodě.


„Ostravská zoo má dostatek prostoru, aby mohla chovat třeba smečku vlků. A náklady na chov těchto zvířat jsou často menší než na chov exotických druhů. Přitom ostravská zoo umí přispět k záchraně u nás ohrožených druhů, například u sovy pálené, které chová a pak vypouští do přírody,“ míní Kunc.


Právě v zoo by si pak někteří myslivci, kteří nejsou schopni rozeznat vlka, mohli například vlka prohlédnout. „Pak by se možná nestalo to, co letos, kdy někdo neznámý zastřelil na Rýmařovsku vlka, za jehož zabití hrozí pokuta padesát tisíc,“ říká Ludvík Kunc.


Ostravská zoo chovala vlka krátkou dobu v šedesátých letech. Mohla získat i několik vlčat z přírody a samce, ale zoo je nechtěla. Po určitém čase vyřadila vlka z chovu.


S Kuncem souhlasí i zooložka Dana Bartošová ze Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy. „Před časem jsme pracovníkům ostravské zoo navrhovali, aby do svého chovu zahrnuli i karpatskou faunu. O této věci s nimi diskutujeme už řadu let,“ říká zooložka.


Podle ní by bylo přirozené, kdyby ostravská zoo chovala vlky či medvědy, protože je Beskydům nejblíže. „Bohužel návštěvníci zoologických zahrad dávají přednost spíše atraktivním exotickým druhům, a tak zoo chovají spíš slony než vlky a medvědy. Přitom jsou naše šelmy atraktivní a krásná zvířata. Dokážu si představit, že by v upraveném prostředí byla tato zvířata jednou z velkých atrakcí zoo. Navíc by takový chov byl užitečný pro ochranu přírody a pomáhal by navazovat vztah veřejnosti k ohroženým šelmám,“ říká Bartošová.


Zoo chová například kočku divokou, sysla či rysa


Ředitel ostravské zoo Petr Čolas říká, že nové vedení ostravské zoologické zahrady ohrožené druhy naší fauny chová - například řadu druhů ptáků, ale i kočku divokou, sysla či rysa. V nejbližší době chce začít chovat další ohrožené ptáky, užovku či norka. „Vše ale závisí na financích. Ohrožených druhů v zemi je mnoho a není prostě možné se věnovat všem druhům zvířat najednou. Prozatím jsme z ekonomických důvodů zvolili orla, rysa, kočku divokou nebo sýčka,“ říká ředitel zoologické zahrady.


„Pokud jde konkrétně o chov vlků a medvědů hnědých, tak si dovolím připomenout, že jen medvědů chová ostravská zoo tři druhy, donedávna to byly čtyři druhy, respektive poddruhy, včetně hnědého medvěda kodiaka. Všechny v podmínkách šíleného betonového monstra, tedy padesát let starého medvědince, který měl být již dávno zbourán a který rozhodně nesplňuje žádné z požadavků na moderní chov zvířat,“ říká ředitel Petr Čolas.


„Silně ale pochybuji, že by bouchalamyslivce či pytláka právě pohled na vlka v zoo nějak odradil od samotného úmyslu zvíře zastřelit. Je to přece pro ně škodná v revíru a jen oni přece sami nejlépe ví, co přírodě prospěje. To samozřejmě myslím ironicky. Hlavně když veškerá srnčí a jelení zůstane pro něj,“ říká ředitel zoo a dodává, že zoo s chovem vlků v budoucnu samozřejmě počítá. „V tuto chvíli ale potřebujeme daleko naléhavěji řešit nevyhovující podmínky celé řady druhů zvířat, které už chováme,“ řekl ředitel Petr Čolas.


PETR BROULÍK


Foto popis| VLCI V ZOO. Vlci na snímku z pražské zoologické zahrady. Ostravská zoo tyto šelmy zatím nechová, ale podle ředitele Petra Čolase s tím v budoucnu počítá.