English version

Východiska pro ochranu rysa ostrovida na Šumavě a v Pošumaví

1.8.2016, Hnutí DUHA

Ve dnech 22.-24. července 2016 proběhlo v šumavských Prášilech mezinárodní setkání profesionálních pracovníků ochrany přírody, nevládních organizací a dobrovolníků, kteří se ve svém pracovním či volném čase věnují monitoringu a ochraně rysa ostrovida na Šumavě na české a bavorské straně hranice. Cíl setkání byl jasný: sdílet informace, zkušenosti a příklady dobré praxe, které by na obou stranách mohly pomoci efektivněji chránit ohroženou populaci této vzácné šelmy. Setkání organizovalo Hnutí DUHA a BUND Naturschutz díky podpoře z Česko-německého fondu budoucnosti.

Na setkání se sešlo téměř čtyřicet posluchačů a osm přednášejících z České republiky a Německa, díky kterým zde zazněly aktuální poznatky o stavu česko-bavorsko-rakouské populace rysa ostrovida, její historii, ohrožení i příležitost a možnostech její ochrany.

Jaká jsou závěry tohoto setkání? Jaká jsou východiska a doporučení pro práci na ochraně rysa pro obě zmíněné organizace?

JOSEFA VOLFOVÁ, koordinátorka Rysích hlídek Hnutí DUHA
Článek vznikl díky podpoře z Česko-německého fondu budoucnosti. 


Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr