Ve dnech 22.-24. července 2016 proběhlo v šumavských Prášilech mezinárodní setkání profesionálních pracovníků ochrany přírody, nevládních organizací a dobrovolníků, kteří se ve svém pracovním či volném čase věnují monitoringu a ochraně rysa ostrovida na Šumavě na české a bavorské straně hranice. Cíl setkání byl jasný: sdílet informace, zkušenosti a příklady dobré praxe, které by na obou stranách mohly pomoci efektivněji chránit ohroženou populaci této vzácné šelmy. Setkání organizovalo Hnutí DUHA a BUND Naturschutz díky podpoře z Česko-německého fondu budoucnosti.

Na setkání se sešlo téměř čtyřicet posluchačů a osm přednášejících z České republiky a Německa, díky kterým zde zazněly aktuální poznatky o stavu česko-bavorsko-rakouské populace rysa ostrovida, její historii, ohrožení i příležitost a možnostech její ochrany.

Jaká jsou závěry tohoto setkání? Jaká jsou východiska a doporučení pro práci na ochraně rysa pro obě zmíněné organizace?

  • Posilování vzájemné spolupráce: Problematika ochrany česko-bavorsko-rakouské populace rysa je přeshraniční a velmi komplexní. Tomu by mělo odpovídat také zapojení a spolupráce organizací, institucí i jednotlivců na všech třech stranách hranice. Metody práce i přístupy vědců, ochranářů či aktivistů jsou odlišné, je ale třeba hledat a posilovat průniky a posilovat tak vzájemnou spolupráci. Organizátoři vnímají příležitost například v podobě organizování společných akcí, výstav, festivalů a podobně.
  • Spolupráce na monitoringu rysa ostrovida a genetickém výzkumu: Území obývané česko-bavorsko-rakouskou populací rysa je značně rozsáhlé a spolupráce na monitoringu a sběru genetických vzorků zpřesňuje a doplňuje chybějící údaje o genetickém stavu populace, její početnosti i rozšíření. Zároveň jsou získané informace cenným podkladem pro komunikační kampaň.
  • Komunikační a osvětová práce: Hnutí DUHA i BUND Naturschutz vedou komunikační a osvětovou kampaň o velkých šelmách, zejména rysovi. V případě České republiky je kampaň úspěšnější u obyvatel velkých měst, často mimo samotné území obývané rysem ostrovidem. Názor místních obyvatel je ale klíčový pro přežití česko-bavorsko-rakouské populace rysa ostrovida. Pro práci s místním obyvatelstvem je vhodnější individuální jednání a oslovení obyvatel na místních a regionálních akcích. Hnutí DUHA a BUND Naturschutz mohou organizovat společné regionální kulturní akce se zaměřením na ochranu rysa a divoké přírody.
  • Ochrana rysa ostrovida: V Bavorsku je problematika ochrany rysa ostrovida a jeho přežití v tamější přírodě politickým tématem. Politická podpora pomáhá efektivnějšímu nastolení spolupráce mezi ochranáři, zoology a policií. Organizace BUND Naturschutz předala v červenci 2016 bavorské ministryni životního prostředí petici, kterou podepsalo více než 30 000 lidí a která nese název „Zastavte pytláctví, zachraňte rysa“. V České republice zatím obdobná výzva chybí. 
JOSEFA VOLFOVÁ, koordinátorka Rysích hlídek Hnutí DUHA
Článek vznikl díky podpoře z Česko-německého fondu budoucnosti.