Zpracoval:  Miroslav Kutal

Spolupráce na organizaci akce:  Jan Koranda & Petr Kafka

 

V sobotu 19. února zorganizovalo Hnutí DUHA ve spolupráci se Správou CHKO Broumovsko již druhé celoplošné mapování vlka obecného v Broumovské vrchovině a jejím okolí. Do mapování se během víkendu zapojili zaměstnanci a dobrovolníci Hnutí DUHA Olomouc v rámci tzv. Vlčích hlídek, pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky – Správy CHKO Broumovsko, zaměstnanci Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně, Národního parku Góry Stolowe a také další spolupracovníci z řad místních myslivců či zemědělců.

Smyslem akce bylo zmapovat během jednoho dne co největší území s cílem co nejpřesnějšího možného odhadu počtu vlků, kteří se v oblasti vyskytují. Za tímto účelem organizátoři navrhli k projití celkem 24 tras (tzv. transektů) od západní části Krkonoš (Rýchor) přes Broumovskou vrchovinu až po Národní park Góry Stolowe a Novoměstsko. 

Zapojení účastníci obsáhli celkem 17 tras o celkové délce 196 km. Sněhová pokrývka byla souvislá jen v nejvyšších polohách, kde dosahovala 60–90% pokrytí, nižší polohy byly zcela bez sněhu nebo pokryté jen nesouvisle. Minimálně dva dny před mapováním nesněžilo, teplota se pohybovala mezi 1–10 °C. 

Vlčí trus; autor: Petra KutalováVlčí stopní dráha; autor: Petra Kutalová

Ačkoliv sněhové podmínky nebyly ideální, podařilo se i přesto nalézt 54 věrohodných pobytových znaků vlka obecného - stopní dráhy i trus; autorka fotografií: Petra Kutalová

  

Mapovatelům se během jediného dne podařilo nalézt 54 věrohodných pobytových znaků vlka obecného a potvrdit tak výskyt ve všech třech předpokládaných teritoriích vlků, zasahujících do Broumovské vrchoviny. Většinou se jednalo o trus a stopní dráhy několika jedinců pohybujících se bez přítomnosti lidských stop. Vzorky trusu a moči byly odebrány pro potravní, parazitologické a genetické analýzy. Do vyhodnocení nebyly zařazeny neprůkazné nebo nedostatečně zdokumentované údaje. Počet jedinců zjištěných na základě sledování průkazných stopních drah v jednotlivých teritoriích je uveden na obr. 1. 

Celkem byl během celoplošného mapování potvrzen výskyt minimálně 14 vlků. Předpokládáme, že tento počet se významně neliší od skutečného počtu vlků ve sledovaném území, protože v jednotlivých teritoriích byly stejné nebo podobné počty zjištěny během podzimu a zimy i s použitím jiných metod, například pomocí fotopastí. Zatímco v Javořích a Vraních horách se jedná o zhruba stejný počet zvířat, jaký výzkumníci odhadovali i v loňském roce [1], v oblasti Broumovských stěn více než dva vlci nebyli zjištěni ani během léta 2021 a předpokládáme, že zde reprodukce v tomto vlčím roce 2021/2022 neproběhla.

 

Mapa transektů a nálezů; mapování Broumovsko 19.2.2022; zdroj: Hnutí DUHA

Obr. 1 Prošlé trasy a nálezy vlka obecného během celoplošného mapování vlků v Broumovské vrchovině a širším okolí dne 19.2.2022. 

 
Poděkování

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se mapovaní zúčastnili (v abecedním pořadí): Tomáš Havrlant, Ivana Horská, Jadwiga Jakubiec, Zuzana Jindrová, Ester Korandová, Tomáš Krajča, Petr Kuna, Petra Kutalová, Radek Marčák, Leona Marčáková, Karolina Mikslová, Luboš Němeček, Hana Trachtulcová, Petr Urban, Hana Válková, Matěj Vyskočíl.

 

Poznámky:

[1] O celkovém počtu teritorií zasahujících do Česka za sezonu 2020/2021 více v tiskové zprávě: https://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/pocet-vlcich-teritorii-se-v-cesku-rozrostl-o-dve-potvrdil-kazdorocni-monitoring/ nebo na www.mapa.selmy.cz


Podpořil: