English version

Výsledky mapování šelem v CHKO Beskydy

17.3.2008, AOPK ČR

Ve dnech  28. února až 2. března 2008 se  v CHKO Beskydy uskutečnilo mapování  výskytu velkých šelem. Kolem 50 profesionálních a dobrovolných ochránců přírody  zjišťovalo přítomnost rysů, vlků a medvědů na známých lokalitách jejich výskytu.

Přes nedostatek sněhu v nižších horských polohách  bylo zaznamenáno 16 údajů o přítomnosti rysa (stopy,  trus, kořist, hlasové projevy, přímé pozorování),  18 údajů o  vlcích (stopy,  trus) a jeden výskyt medvěda (drápance na stromech). U rysů se jednalo o zjištění jednotlivých zvířat nebo dvojic, v případě vlků  šlo o jednotlivce, dvojice a trojice. Stejně jako v předešlých letech zůstávají nejvýznamnějšími místy výskytu šelem nejvyšší a nejodlehlejší  horské masivy - Smrk, Trojačka, Kněhyně, Čertův mlýn, Lysá hora, Travný, Ostrý, Ropice, hřebenová část  Vsetínských vrchů a hory na moravskoslovenském pomezí  - Velký Polom, Malý Polom, Bílý kříž, Javorníky.

Vzhledem k různému stáří nalezených pobytových znaků šelem lze jejich počet  pouze odhadovat. Informace zjištěné během čtyřdenního mapování doplněné o další pozorování  během letošního února a března nasvědčují výskytu minimálně 13 rysů, 7 vlků a 4 medvědů.     

Účastníci sledovali také přítomnost dalších živočichů. Z běžnějších druhů byli zjištěni srnec, jelen evropský, prase divoké, liška obecná, jezevec lesní, kuna skalní, zajíc polní, veverka obecná, puštík obecný, datel černý. Z vzácných a chráněných např.  puštík  bělavý, orel skalní, výr velký, jeřábek lesní, datlík tříprstý, krkavec velký, jestřáb lesní, žluna šedá  a  vydra říční. Zajímavostí  je přímé pozorování dvou psíků mývalovitých v jižní části Javorníků.

Výsledky mapování ještě nejsou zcela kompletní. Po konečném vyhodnocení budou využity při ochraně přírody v CHKO Beskydy a zároveň budou poskytnuty  ústředním pracovištím státní ochrany přírody (Ministerstvo životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny  ČR).

RNDr. Dana Bartošová, Správa CHKO Beskydy

 
Práce Hnutí DUHA Olomouc na ochraně a monitoringu velkých šelem probíhá i díky podpoře individuálních dárců – Přátel velkých šelem. Přidejte se prosím také na www.selmy.cz/podpora.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr