V Beskydech a Javorníkách skončilo v těchto dnech pravidelné sčítání šelem. Jaký byl výsledek akce, zjišťoval kolega Roman Verner při rozhovoru se zooložkou Danou Bartošovou. 


AUDIO: http://www.rozhlas.cz/priroda/porady/_zprava/570761


Nejvíce údajů se zjistilo o rysech, ti totiž mají v období sčítání dobu páření, partneři se navzájem vyhledávají a tudíž je možné vidět jejich stopy na různých místech. Zjistily se také pobytové znaky vlků na některých lokalitách a pokud jde o medvěda, máme nějaké zprávy z míst tradičního výskytu, ale bohužel nejsou zatím ověřeny. Určitě se zjistilo, že tu žije minimálně deset rysů a asi šest vlků, u medvěda to zatím není jasné.


Kde jste zaznamenali pobytové stopy rysů?

Tradiční lokality s výskytem rysa jsou nejvyšší polohy Moravskoslezkých Beskyd, tedy oblast Smrku, Kněhyně, Čertova mlýna, Lysá hora, Travný, ale i pohraniční oblast na moravsko-slovenském pomezí, tedy Velký a Malý polom.


A jak je to s vlky?


Tam je problém výskyt určit, vlci jsou velmi pohybliví. Navíc, když není dobré počasí, jejich stopy nejsou zřetelné, může dojít k záměně se stopami psa. Ale zjistili jsme výskyt vlka v jižní části CHKO Beskydy, také v Moravskoslezských Beskydech a jednotlivé údaje máme i z jiných částí, takže se nám potvrdilo to, co jsme vysledovali již v minulých letech, tj. že se vlci pohybují po celém tomto území.


To, že se zatím nepotvrdil výskyt medvědů, je v tomto období běžné, nebo je to spíše výjimka?


Je to běžné, zvlášť když je tuhá zima, medvědi ještě spí a je to otázka jenom náhody zjistit, že se medvěd někde prošel. Kdyby nastalo počasí, jaké bylo během minulých dvou zim, kdy začalo jaro mnohem dříve, pak by byla mnohem větší pravděpodobnost pobytové znaky medvěda zjistit.


Jak velké území jste při sčítání museli projít?


Rozloha CHKO Beskydy je zhruba 1200 km2. Snažili jsme se trasy volit tak, aby šly každým koutem CHKO - i když ty trasy byly rozděleny poměrně řídce. Kdyby se mohlo zapojit více lidí, určitě by se trasy daly zahustit a pravděpodobně bychom zjistili více informací. Ale my to mapování bereme také jako popularizační akci.