Nová výstava o soužití se vzácnými velkými šelmami – rysy, vlky a medvědy - zahajuje půlroční pouť po českých a moravských zoologických zahradách [1]. Pořádá ji Hnutí DUHA a právě začíná v zoo v Jihlavě.


Koncem roku pak bude výstava k vidění také v Beskydech, jediném místě v České republice, kde se vyskytují všechny tři druhy velkých šelem. Výstava je součástí kampaně na záchranu evropských velkých šelem, kterou letos pořádá Evropská asociace evropských zoo a akvárií (EAZA) [2].


Výstavu švédských a norských autorů sestávající ze třiceti panelů připravilo – a české podrobnosti doplnilo – Hnutí DUHA. Expozice zobrazuje život vlků, rysů, medvědů a také severských rosomáků. Líčí jejich více či méně úspěšné pokusy o soužití s lidmi v různých částech Evropy a upozorňuje na hlavní problémy, s nimiž se tato vzácná zvířata potýkají. Počty velkých šelem se téměř ve všech evropských státech v posledním půlstoletí zvýšily. Negativní postoje, pytláctví a nekontrolovaný rozvoj v některých regionech však představují vážnou hrozbu pro přežití těchto vzácných zvířat v budoucnu.


Do kampaně jsou zapojeny zoologické zahrady po celé Evropě. EAZA v průběhu roku 2009 podpořila šestnáct evropských projektů, které usilují o lepší ochranu vzácných šelem a jejich poklidné soužití s lidmi. Podpořen bude i český projekt Soused vlk, který Hnutí DUHA od loňského léta organizuje v Beskydech [3]. Podává místním lidem v horských vesnicích i turistům informace o velkých šelmách, pomáhá předcházet možným konfliktům a chránit velké šelmy před pytláky a neuváženou zástavbou jejich migračních tras.


Hnutí DUHA již nyní organizuje v beskydských obcích a školách desítky přednášek a besed s místními občany. Vydává také informační materiály o velkých šelmách – například právě vydaná příručka Stopy velkých šelem má návštěvníkům hor usnadnit rozlišování pobytových znaků [4].


Ekologická organizace také pořádá i takzvané vlčí hlídky, při nichž skupiny speciálně vyškolených dobrovolníků v terénu mapují výskyt velkých šelem a svou přítomností v horách odrazují pytláky. Ve spolupráci s některými myslivci probíhá také dokumentace stržené kořisti. Více informací o projektu Hnutí DUHA na www.selmy.cz

    

Miroslav Kutal z Hnutí DUHA, vedoucí programu ochrany velkých šelem, řekl:

„Ačkoliv je Evropa hodně zalidněný kontinent, velké šelmy dokázaly,  že zde dovedou žít. Stovky až tisíce vlků žijí i v relativně hustě obydlených státech, jako je Itálie nebo Španělsko, dokonce i v německé Lužici žijí tři až čtyři smečky, více než v našich Beskydech. Je tedy nyní na nás, zda šelmám umožníme život i přesto, že nemusí být vždy bezkonfliktními sousedy. O lepší osvětu, informovanost a ochranu usilují i naše projekty v Beskydech a na Šumavě.“Kontakt:     Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc: miroslav.kutal@hnutiduha.cz


Poznámky:


[1] Harmonogram výstavy v roce 2009


•    duben – ZOO Jihlava

•    květen – ZOO Hodonín

•    červen – ZOO Liberec

•    červenec – Podkrušnohorský zoopark Chomutov

•    srpen – ZOO Ústí nad Labem

•    září – ZOO Ohrada

•    říjen–prosinec  – Beskydy (Frýdek-Místek – zatím v jednání)


[2] Kampaň na záchranu Evropských velkých šelem – EAZA European Carnivore Campaign: www.carnivorecampaign.eu


[3] Projekt Soused vlk


[4] Novou příručku Stopy velkých šelem a jiných lesních zvířat Hnutí DUHA zájemcům zdarma zašle poštou; rovněž je ke stažení na https://www.selmy.cz//storage/app/media/docs/letacky/Stopy_velkych_selem_web.pdf