Putovní výstava o soužití se vzácnými velkými šelmami – rysy, vlky a medvědy – se na měsíc zastaví v Buchlovicích. Ve spolupráci s Hnutím DUHA ji do konce září nabídne místní Česko-slovenské kulturní centrum.

Mezinárodní expozice, připravená ve spolupráci s odborníky z řady evropských zemí, zobrazuje život vlků, rysů, medvědů a také severských rosomáků. Líčí jejich více či méně úspěšné pokusy o soužití s lidmi v různých částech Evropy a upozorňuje na hlavní problémy, s nimiž se tato vzácná zvířata potýkají. Počty velkých šelem se téměř ve všech evropských státech v posledním půlstoletí zvýšily. Negativní postoje, pytláctví a nekontrolovaný rozvoj v některých regionech však představují vážnou hrozbu pro přežití těchto vzácných zvířat v budoucnu.

Michal Bojda z Hnutí DUHA Olomouc k celé akci uvedl:

Život velkých šelem je často opředen pověrami a zavádějícími informacemi. Zkušenosti z mnoha evropských zemí ukazují, že soužití velkých šelem a člověka je možné a konflikty jsou řešitelné. Nejlepším a nejlevnějším způsobem řešení je konfliktům předejít. K tomu je ale nutná kvalitní osvěta a dobrá informovanost a komunikace s veřejností. Proto organizujeme besedy a výstavy doplněné promítáním v obcích a školách, na kterých se lidé dozví aktuální informace o početnosti velkých šelem, kdy mohou být nebezpečné, čím jsou pro les prospěšné a jak se chovat v oblastech jejich výskytu."

Akce je pořádána za laskavé finanční podpory International Visegrad Fund.