Na besedě se bude promítat i nový film o vlcích

Putovní výstava o soužití se vzácnými velkými šelmami – rysy, vlky a medvědy – se do konce listopadu zastaví v Kopřivnici. Ve spolupráci s Hnutím DUHA ji až do poloviny ledna nabídne v Šustalově vile Lašské muzeum.

Mezinárodní expozice, připravená ve spolupráci odborníky z řady evropských zemí zobrazuje život vlků, rysů, medvědů a také severských rosomáků. Líčí jejich více či méně úspěšné pokusy o soužití s lidmi v různých částech Evropy a upozorňuje na hlavní problémy, s nimiž se tato vzácná zvířata potýkají. Počty velkých šelem se téměř ve všech evropských státech v posledním půlstoletí zvýšily. Negativní postoje, pytláctví a nekontrolovaný rozvoj v některých regionech však představují vážnou hrozbu pro přežití těchto vzácných zvířat v budoucnu.

Součástí výstavy bude čtvrtek 3. listopadu 2011 od 17:00 také přednáška o velkých šelmách o návratech velkých šelem na Moravu a Slezsko a hrozbách pro tyto chráněné druhy [1]. Součástí bude také promítání autentických záběrů ze života beskydských rysů a jiných šelem. Uveden bude také novým film Vlci v Lužici s unikátními záběry volně žijících vlků v Německu nedaleko polských a českých hranic. Českou verzi snímku, zobrazující  život vlků v kulturní krajině naše západního souseda, připravilo Hnutí DUHA. Odpoledním programem bude provázet kromě pracovníků knihovny mapovatel velkých šelem Michal Bojda z Hnutí DUHA Valašsko. K celé akci uvedl:

„Život velkých šelem je často opředen pověrami a zavádějícími informacemi. Zkušenosti z mnoha evropských zemí ukazují, že soužití velkých šelem a člověka je možné a konflikty jsou řešitelné. Nejlepším a nejlevnějším způsobem řešení je konfliktům předejít. K tomu je ale nutná kvalitní osvěta a dobrá informovanost a komunikace s veřejností. Proto organizujeme besedy a výstavy doplněné promítáním v obcích a školách, na kterých se lidé dozví aktuální informace o početnosti velkých šelem, kdy mohou být nebezpečné, čím jsou pro les prospěšné a jak se chovat v oblastech jejich výskytu. Nový film Vlci v Lužici zblízka ukazuje život vlků v kulturní krajině pozměněné člověkem.“

Akce je pořádána za finanční podpory SFŽP a MŽP a International Visegrad Fund