Vliv globálního oteplování na lední medvědy je podložen i novým empirickým výzkumem. Vědci srovnali lebky těchto živočichů z počátku 20. století s lebkami jejich vzdálených potomků na jeho sklonku a ejhle, ukázalo se, že se největší suchozemské šelmy současnosti zmenšily. Navíc se změnil i tvar jejich lebek.

Podle článku uveřejněného v Journal of Zoology je to následek fyzického stresu, který vyvolalo zmenšování životního prostředí se zvolna odtávajícím zaledněním severní polokoule, rostoucí míra znečištění a vynucené hledání nových teritorií. Tyto faktory kromě logického úbytku dostupné potravy mohou vést k fyzickému zmenšování koster ledních medvědů. A v poslední době se zmenšování projevilo i na dalších živočišných druzích v různých částech světa.


Medvědi nemají dost energie pro růst 

"Protože led taje, medvědi musejí vynakládat mnohem více energie na lov své kořisti," řekl stanici BBC profesor biologie Cino Pertoldi na Aarhus University, který byl vedoucím výzkumu a dodal: "Představte si, že máte dvojčata, jedno je dobře živené a druhé hladoví. To hladovějící bude mnohem menší, protože nebude mít dostatek energie potřebné k růstu." Nicméně přesné údaje - o kolik se medvědi zmenšili - zveřejněny zatím nebyly. V encyklopediích se uvádí, že medvěd lední měří v kohoutku 1,5 m, délka jeho těla činí přibližně 2,5 m a pokud se vzpřímí na zadních dosahuje až 3,3 m. Samci pak váží úctyhodných 400 až 700 kg, samice jen 300 až 400 kg.


Degenerovali a zmenšili se jim i penisy 

Výzkum Pertoldiho týmu kromě rozměrů a tvarů lebek a míry zalednění, sledoval také nakolik se měnilo znečištění oblasti. Některé člověkem vyprodukované odpady přímo ovlivnili řídnutí kostí u medvědů. To společně s úbytkem počtu kusů narušilo genetickou rozmanitost uvnitř druhu a vedlo k jistému druhu degenerace. Ostatně už v roce 2006 se objevila zpráva, že se polárním medvědům v důsledku globálního oteplování zmenšují penisy. Některé sloučeniny chloru pak podle všeho ovlivnily negativně plodnost medvědic.