Foto: Kora.ch

Už více než sto let je balkánský rys, někdy považovaný za samostatný poddruh Lynx lynx martinoi, na pokraji vyhubení. Posledních 80 až 100 (podle některých odhadů dokonce méně než 40) jedinců dnes přežívá v Albánii, Makedonii, Černé Hoře a Kosovu. A právě jednoho z nich letos v dubnu zachytila fotopast.

Nejohroženější autochtonní populaci rysa ostrovida na světě nyní ohrožuje především ilegální lov, odlesňování krajiny a nedostatek kořisti. Rozsáhlejší aktivity na záchranu těchto kriticky ohrožených zvířat v minulosti znemožňovala válka na Balkáně a celková politická nestabilita oblasti.

Terénní výzkum mapující přítomnost rysů na území Albánie a Makedonie, v nichž se nacházejí jádrové oblasti výskytu L. l. martinoi, byl zahájen v roce 2006. Až do 21. dubna letošního roku se však ochranářům nepodařilo získat jediný důkaz přítomnosti rysa v Albánii; měli tedy za to, že byl rys v této zemi vyhuben. Opak potvrdila teprve fotopast.

I přes tento nesporný úspěch je vědecký výzkum balkánské rysí populace dosud na začátku. Systematické informace o biologii a výskytu balkánské populace rysa ostrovida víceméně chybí a ani společenské klima rysům příliš nepřeje: o tom, že je rys kriticky ohrožené zvíře, jehož lov je trestným činem, nemají běžní Albánci zpravidla ani ponětí. Rysí kožešina je tu navíc ceněnou komoditou.

Balkánští ochranáři na rozdíl od svých západních kolegů nemají právě nejjednodušší pozici. Snímek z letošního jara je nyní důležitou motivací pro jejich další práci.

Součástí projektu, na jehož financování se podílejí evropské státy a Světový fond na ochranupřírody (IUCN) je také sledování vybraných jedinců prostřednictvím telemetrie – speciálním obojkem vysílajícím signály GPS byl v březnu 2010 vybaven makedonský rys Marko.


 Foto: Kora.ch, Macedonian Ecological Society