Žije v Jeseníkách rys ostrovid? Na tuto otázku hledají odpověď i žáci základních a středních škol v Jeseníkách v rámci terénního vzdělávacího programu Rysovi na stopě, který připravilo Hnutí DUHA Olomouc. Již zítra se do terénu vypraví dalších 21 žáků 6. ročníku ze Základní školy Břidličná.

V rámci zhruba čtyřhodinového terénního programu si zúčastnění žáci rozšíří a následně v praxi ověří své povědomí o významu rysa a dalších velkých šelem pro udržování přírodní rovnováhy v našich lesích. Naučí se rozeznávat pobytové znaky, získají základní znalosti o způsobu života této největší evropské kočkovité šelmy i o směřování její ochrany. Pro zájemce o hlubší poznání problematiky velkých šelem připravuje Hnutí DUHA Olomouc elektronický návod k dalším aktivitám pro školy a zájmové kroužky, který bude dostupný na www.svet-selem.cz.

Postupný návrat velkých šelem do české krajiny, kterého jsme v posledních letech svědky, může přinášet i konfliktní situace pramenící ze strachu a nepochopení přínosu těchto predátorů pro ekosystém. Právě tolerance místních obyvatel k přítomnosti velkých šelem může být zásadní veličinou rozhodující o tom, zda vlci, rysi či medvědi obsadí tyto znovuosidlované oblasti natrvalo. Environmentální vzdělávací projekt Rysovi na stopě si klade za cíl předejít budoucím konfliktním situacím mezi veřejností a přítomností velkých šelem v oblasti Jeseníků. Případné potvrzení výskytu rysa nebo vlka v Jeseníkách by mohlo stejně jako v minulosti v Beskydech vést ke strachu místních obyvatel, který vzniká především jako důsledek špatné nebo nedostatečné informovanosti o chování divoce žijících velkých šelem.

Zájemci z řad základních a středních škol mají stále možnost přihlásit své žáky do uvedeného terénního vzdělávacího programu. Pro více informací mohou zástupci škol kontaktovat lektora projektu prostřednictvím emailu jiri.benes@hnutiduha.cz. Díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí jsou exkurze zdarma.

Květa Děrdová, koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a učitelka ze Základní školy Břidličná, řekla:

„Pro naše žáky je kombinace učiva přírodopisu a vycházky v přírodě nejoblíbenější formou výuky. Této metodě vzdělávání ovšem stále není poskytován prostor, který by zasloužila. A to je škoda. Žáci, kteří environmentální program Rysovi na stopě v uplynulých dnech absolvovali, jsou nadšení. Přicházejí mi ukazovat sádrové odlitky stop vlka a rysa, zkoušejí mě ze znalostí biologie těchto zvířat. A to je tím nejlepším důkazem, že program Rysovi na stopě funguje a umí zúčastněným žákům účinně předat důležité informace ze života velkých šelem“.

Jiří Beneš, lektor programu Rysovi na stopě a terénní pracovník Hnutí DUHA Olomouc, řekl: 

Výukové programy jako nástroj osvěty mají oproti ostatním osvětovým akcím vysoký dopad na jejich účastníky. Náš projekt řeší možné budoucí konflikty s velkými šelmami v oblasti, kde se objevují první zmínky o jejich výskytu. Díky aktuálně probíhajícímu monitoringu velkých šelem v Jeseníkách může program reagovat na aktuální stav jejich výskytu. Na rozdíl od klasické školní výuky program není zaměřen na předávání znalostí, ale učí žáky aktivně využívat dovednosti pozorováním přírody, deduktivní postupy při hledání řešení konfliktů a řešení komplexních problémů ochrany přírody. Lektor není v programu zdrojem informací, ale rádcem při řešení problému.“

Kontakty:

Jiří Beneš, Hnutí DUHA Olomouc, lektor výukového programu, jiri.benes@hnutiduha.cz

 

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí a nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.