Plošné kácení pod taktovkou vlády ničí poslední evropský nížinný prales.

Po letech úsilí o omezení těžby dřeva a zvětšení rozlohy chráněných oblastí Bělověžského pralesa se současná polská vláda vydala zcela opačným směrem.  Pod záminkou boje s kůrovcem započalo intenzivní kácení nedotčených pralesů. V nejstarších částech lesa, kde stáří jednotlivých stromů běžně přesahuje 100 let, bylo jenom za první čtyři měsíce roku 2017 pokáceno přes 10 tisíc stromů.

Cílem nedávno vyhlášeného zákazu vstupu na většinu území pralesa je zabránit občanům monitorovat zvýšenou těžbu dřeva. Bělověžský prales, poslední dochovaný původní nížinný les v Evropě zapsaný jako přírodní památka na Seznamu světového dědictví UNESCO, domov zubrů evropských a tisíců dalších druhů, je nyní ve vážném ohrožení.

Skupina aktivistů podporovaná ekologickými nevládními organizacemi, vědci a místní komunitou proto zřídila tábor, jehož cílem je zastavit devastaci pralesa a usilovat o jeho vyhlášení národním parkem. 

Foto: Martin Procházka, prochyphoto.com

Bránit současnému nárůstu těžby vyžaduje přímou akci. V posledních třech týdnech skupinky lidí celkem čtyřikrát zablokovali těžbu přivázáním se k těžké těžební technice, tzv. harvestorům. Naposledy na celých 36 hodin. Občanského pochodu lesem se navzdory zákazu vstupu zúčastnilo přes tisíc Poláků, aby se přihlásili o svoje právo na les, který je národním dědictvím a aby upozornili na rozsah kácení.  Média se přidala během protestů a pochodů, aby o situaci informovala polskou i mezinárodní veřejnost.

Abychom však prales zachránili, je nutné se nadále zapojovat. Tábor je založený na principech samoorganizace, který slouží jako základna pro pokračující akce. Snahou je podpora nenásilného odporu a poskytování informací o boji za ochranu lesa. Jenom hromadná mobilizace, i z mezinárodních řad, může zastavit probíhající devastaci.

 Foto: Martin Procházka, prochyphoto.com

Jak podpořit záchranu Bělověžského pralesa?

  • Přidej se k Mezinárodnímu týdnu solidarity (3. – 9. července) a zorganizuj místní demonstraci nebo happening s požadavkem zajištění plné ochrany Bělověžského pralesa. Tento týden se v Krakově scházejí představitele mezinárodní organizace UNESCO, aby mimo jiné diskutovali také o budoucnosti Bělověžského pralesa jako světového přírodního dědictví. Dejte jim na vědomí, že je celý svět sleduje!
  • Přidej se v Bělověži, je zapotřebí velkého počtu lidí, aby vládní a další představitelé přestali těžbu ignorovat. Ubytování je možné v táboře nebo v místních ubytovacích kapacitách, čímž podpoříte místní komunitu, která doplácí na chování vlády.

  • Sdílej informace a požádej místní média, aby nás kontaktovala – ničení pralesa musí být v centru pozornosti

  • Podpoř darem financování provozu tábora, materiálů potřebných pro nenásilné protesty a právní pomoci pro aktivisty. Přispět můžete také na cestovné českých účastníků na blokádu.

 

Kontakty a další informace

Koordinace mezinárodního týdne solidarity: Joanna Pawluśkiewicz, joannapawluskiewicz@gmail.com

Informace o kácení v pralese a plánovaných aktivitách: Jiří Beneš, jiri.benes@hnutiduha.cz, +420 606 078 021

web: www.podporujiblokadu.cz

facebook: fb.com/podporujiblokadu, fb.com/dlapuszczy

twitter: @DlaPuszczy

crowdfunding: pomagam.pl/dlapuszczy

Dopis mezinárodní vědecké komunity, který vyzývá k zastavení plošného kácení Bělověžského pralesa.

Více informací také v článcích na našem webu:

Kácení v Bělověžském pralese ohrožuje domov vzácných živočichů,

Poslední významný prales v Evropě se ocitá na pokraji kolapsu.