V průběhu zimy se k nám dostávaly z různých zdrojů informace o tom, že měl být medvěd, který dělal škody na Vsetínsku, zastřelen. Bohužel se nám však nic konkrétního nepodařilo zjistit. Navíc se autoři těchto „zaručeně pravdivých“ informací rozcházeli v čase a místě, kde mělo k odlovu dojít. Začátkem února však tuto informaci zveřejnil také hejtman Zlínského kraje, Jiří Čunek. Proto jsme ho požádali o bližší informace.

Medvěd zachycený na fotopasti Hnutí DUHA Olomouc na Valašsku, září 2018

Od začátku loňského září do začátku listopadu jsme intenzivně sledovali pohyb medvěda, který se svým chováním vymykal ostatním medvědům, kteří se na česko-slovenském pomezí vyskytovali a vyskytují. Tento jedinec páchal velké škody na hospodářských zvířatech a včelstvech a jevil známky částečné ztráty plachosti. Informace o jeho pohybu jsme získávali na základě dat z fotopastí, stopováním, hlášením pozorování od veřejnosti a ověřováním škod. Konfliktní situace jsme v terénu vyhodnocovali a zjišťovali, jak k jednotlivým škodám došlo.

Za uvedenou dobu se podařilo získat velké množství údajů o tom, kde se medvěd pohyboval a co v dané oblasti dělal. Během dvou měsíců zabil pětapadesát ovcí, dvě kozy, jednoho králíka a zničil deset úlů. V některých případech se dostával i do uzavřených objektů. Zjistili jsme však také, že velká část poškozených chovatelů neměla svá zvířata dostatečně zabezpečená. Včelaři své úly neměli nijak zabezpečeny v 90 % zjištěných škod, přestože se o trvalém výskytu medvědů v CHKO Beskydy mluví už od roku 1970.

Na základě přetrvávajících škod vydal Zlínský kraj i Správa CHKO Beskydy výjimku o povolení odchytu konkrétního jedince medvěda.  O odchyt se pokoušeli určení pracovníci postupně v Hostýnských vrších a následně ve Vsetínských Beskydech. Nebyl však úspěšný, neboť medvěd se pohyboval na rozsáhlém území. Během dvou měsíců se pohyboval ve čtyřech horských celcích (Javorníky, Vizovické vrchy, Vsetínské Beskydy a Hostýnské vrchy) na ploše cca 1100 km².

S příchodem zimy jeho aktivita v podobě vzniku škod slábla a dalo se předpokládat, že se medvěd přesune do odlehlejších částí hor. Je zajímavé, že za pár dní od poslední škody na Vsetínsku, se medvěd objevil v Moravskoslezských Beskydech. Lesníci a myslivci z dané oblasti uvádí, že se jedná o jiného medvěda. Podle našeho monitoringu však nelze vyloučit, že by v Beskydech mohl být medvěd ze Vsetínska. To, zda se jedná o jiného nebo stejného jedince, odhalí během příštích týdnů výsledky DNA analýz rozboru trusu a chlupů.

Odborníci vzpomínají v souvislosti s tímto medvědem na medvěda, který působil velké škody na Vsetínsku v roce 2000. Tehdy se však Míša z Brodské pohyboval na ploše „pouze“ 125 km². Díky tomu se snadněji zjistilo, kde se medvěd vyskytuje a následně jej bylo možné odchytit. To se v loňském roce nepodařilo.

Medvěd zachycený na fotopasti Hnutí DUHA Olomouc ve Vsetínských Beskydech, říjen 2018

Během února jsme se však od hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka dozvěděli, že medvěd, který škodil na Vsetínsku, už nežije. Dále hejtman uvedl, že pokud už je zastřelen, je to v souladu se zákonem a je to v pořádku. Tyto informace pronesl Jiří Čunek při tiskové konferenci 11. února po jednání Zlínského kraje a byly odvysílány ve stejný den ve večerní zpravodajské relaci TV Nova.

Při udělení výjimky na odchyt medvěda je možné ve výjimečném případě přistoupit i k odstřelu medvěda. Jedná se zejména o situaci, kdy dojde k bezprostřednímu ohrožení zdraví a života obyvatel nebo bude nadále docházet k nárůstu škod způsobených medvědem. Podle našich informací však žádná taková situace nikde hlášena nebyla. Zdá se tedy, že hejtman má ohledně medvěda aktuálně nejvíce informací. Proto jsme požádali pana Jiřího Čunka o poskytnutí informací, kdy a kde došlo k zástřelu medvěda a zda byly splněné podmínky, které jsou uvedeny ve výjimce. Kromě doložení skutečnosti, že medvěd ohrožoval životy obyvatel, se jedná také o povinnost poskytnutí uloveného zvířete k odběru genetických vzorků. Pokud totiž medvěda opravdu někdo zastřelil bez pověření Zlínského kraje nebo Správy CHKO Beskydy, které mají jako jediné orgány úřední povolení, je zabití přísně chráněné šelmy v rozporu se zákonem. A nelze tedy souhlasit s vyjádřením Jiřího Čunka, že vše bylo v souladu se zákonem. Medvěd je u nás zařazen mezi kriticky ohrožené druhy živočichů, a proto je třeba v krajním případě, kdy zasahujeme do jeho populace, splnit všechny zákonné podmínky. O reakci Jiřího Čunka vás budeme na webu Šelmy.cz informovat.

 

MICHAL BOJDA