Migrující vlčice, šumavští rysi nebo kočka divoká, všechny tyto vzácné a chráněné druhy šelem se už v minulosti pohybovaly v okolí či přímo v Chráněné krajinné oblasti Brdy. Hnutí DUHA Olomouc, které dlouhodobě vede program na ochranu velkých šelem, se sem proto letos rozhodlo rozšířit své aktivity. Dobrovolníci tzv. Vlčích a Rysích hlídek, kteří již přes 20 let monitorují a chrání vlky, rysy, medvědy ale i kočku divokou, by měli od letošního roku začít prozkoumávat také oblast Brd. Seminář pro nové zájemce tu Hnutí DUHA pořádá už tento víkend od pátku 15. do neděle 17. října v Kozičíně u Příbrami.

Plakát_seminář_Brdy2021

Úvodní seminář slouží novým dobrovolníkům k poznání základů ekologie a biologie chráněných šelem, ale také k nabytí praktických dovedností při stopování zvířat v terénu. Součástí školení v Kozičíně proto budou přednášky o životě vlků, rysů i menší šelmy kočky divoké. Lektoři z Hnutí DUHA a další odborníci z CHKO Brdy a z příbramského muzea představí význam těchto chráněných druhů v lesních ekosystémech, přiblíží brdskou krajinu, její vzácné biotopy a ochranu a shrnou dosavadní výsledky výzkumu šelem v Česku a v Evropě. V sobotu se navíc budou celý den s účastníky věnovat tréninku monitoringu divokých zvířat přímo v brdských lesích. Konání semináře finančně podpořil i Středočeský kraj.

Ačkoliv se oblast Brd nalézá mezi dvěma velkými městy Prahou a Plzní, spadá do tzv. jádrových území biotopů velkých savců, tedy např. vlků či rysů. Znamená to, že oblast svou rozlohou a charakteristikou umožňuje rozmnožování minimálně jednoho z těchto vybraných druhů. Výskyt chráněných šelem se v oblasti Brd nebo v jejich okolí už také několikrát prokázal. Naposledy šlo o potvrzení výskytu kočky divoké na Příbramsku, konkrétně u Nového Knína. Bohužel šlo o jedince sraženého autem. Na začátku loňského roku kolem Brd prošla také telemetricky sledovaná rakouská vlčice. Ta ale nakonec po překonání dálnice D5 zamířila až do Doupovských hor. 

Známé jsou i případy rysů, kteří se do Brd vydávají většinou ze Šumavy. Vloni to byl mladý jedinec, zachycený fotopastí Správy CHKO Brdy. V roce 2018 zase do Brd zavítal rys Fabián, který se ale ještě téhož roku vrátil zpět na Šumavu. Brdy spojuje s Šumavou a Pošumavím či blízkým Křivoklátskem několik posledních migračních koridorů, které však přetínají různé překážky v podobě silnic, dálnic a zástavby [1]. Zjistit, zda se v oblasti některá z chráněných šelem vyskytuje nebo bude vyskytovat trvale, bude jedním z cílů Vlčích a Rysích hlídek.Žijí v Brdech šelmy? Například rys Fabián, na videu z roku 2019, sem před třemi lety krátce zavítal z Šumavy; zdroj: Hnutí DUHA Olomouc


Barbora Černá, koordinátorka Vlčích a Rysích hlídek, o školení řekla: 

„Působení Vlčích a Rysích hlídek v oblasti s sebou přináší nejen možnost získání velkého množství dat přímo z terénu. Úvodní semináře pro nové dobrovolníky také nabízí jedinečnou příležitost pro zapojení místních obyvatel a turistů k šíření další osvěty o tématu ochrany přírody a velkých šelem.“


Josefa Volfová, koordinátorka Vlčích a Rysích hlídek na Šumavě a v Pošumaví, řekla:

„Brdy a jejich okolí představují díky své geografické návaznosti a zajímavému skalnatému a lesnatému prostředí ideální oblast, kam se mohou šířit rysi i vlci z míst jejich aktuálního trvalého výskytu. Ovšem hledání pobytových znaků v tak členitém území představuje tak trochu „hledání jehly v kupce sena”. Na naše dobrovolníky tak čeká náročný úkol a výzva.”


Poznámky:

[1] Přehled biotopu vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců v ČR si můžete i s kritickými místy prohlédnout na www.mapa.selmy.cz.


Kontakty:

Barbora Černá, koordinátorka Vlčích a Rysích hlídek

email: barbora.cerna@hnutiduha.cz

tel.: 778 969 368


Josefa Volfová, koordinátorka Vlčích a Rysích hlídek na Šumavě a v Pošumaví

email: josefa.volfova@hnutiduha.cz

tel.: 775 734 434