Od června letošního roku se mohou chovatelé ovcí či koz obracet se svými dotazy na Poradnu pro chovatele hospodářských zvířat, kterou realizuje Hnutí DUHA Olomouc ve spolupráci s Hnutím DUHA Valašsko. Ochránci hospodářům v Beskydech a okolí radí, jak mohou svá stáda, ale třeba i včelí úly ochránit před napadením velkými šelmami – vlky, rysy a medvědy. Chovatelům aktuálně ohroženým velkými šelmami může organizace také zapůjčit speciální síťový elektrický ohradník.

Někteří chovatelé v Horní a Dolní Lomné, ale také v Hutisku-Solanci, kteří v předchozích letech zažili nepříjemnou zkušenost s napadením stád vlky, už nabízené možnosti bezplatného zapůjčení ohradníků využili a žádné škody na svých stádech od té doby nezaznamenali.

Farmáři mají k dispozici také novou publikaci  Pastevečtí psi: Praktická příručka pro chovatele ovcí a koz, v níž čtenáři najdou vše potřebné o plemenech, chování a výcviku psích ochránců stád.Příručku si mohou zájemci zdarma vyzvednout na regionálních zemědělských agenturách, na Správě CHKO Beskydy, u Hnutí DUHA  nebo si ji stáhnout na stránkách Šelmy.cz.

Podzimní období je z pohledu možného napadení hospodářských zvířat šelmami, zejména vlky, nejrizikovější. V tuto dobu se totiž začínají osamostatňovat na jaře narozená vlčata, což umožňuje dospělým vlkům podnikat lovecké výpravy i do vzdálenějších částí jejich teritoria, kde mohou na pasoucí se zvířata snadněji narazit.  Zejména nezabezpečené ovce jsou pro šelmy velmi snadnou kořistí. Chovatelé by proto měli zvážit vhodná preventivní opatření, zabraňující útokům šelem na jejich zvířata. Ideální je kombinace síťového elektrického ohradníku a kvalitního pasteveckého psa.

Michal Bojda z Hnutí DUHA Valašsko řekl:

„Škody, které chovatelům působí především vlci a výjimečně také medvědi, jsou sice vzhledem k celkovému počtu chovaných ovcí zanedbatelné, avšak pro menší chovatele může být ztráta i několika kusů zvířat citelná. Předcházení škodám, ať už pomocí pasteveckých psů nebo elektrických ohradníků, je vždy lepším řešením než případné finanční náhrady. Tyto náhrady vyplácí stát, pokud poškození chovatelé zavčas informují Správu CHKO Beskydy nebo příslušný odbor životního prostředí.“

Velké šelmy patří v České republice mezi celoročně chráněné a navíc ohrožené druhy živočichů. Zároveň plní nezastupitelnou úlohu v lesním ekosystému, pomáhají udržovat přírodní rovnováhu a zdraví lesa. Návrat velkých šelem nemusí být překážkou tradičního hospodaření člověka v krajině: Poradna pro chovatele hospodářských zvířat nabízí řešení přispívající k poklidnému soužití lidí a velkých šelem v beskydské přírodě.

Projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Kontakty:     

Michal Bojda, Hnutí DUHA Valašsko, telefon 736 286 317,

e-mail: michal.bojda@hnutiduha.cz

                        

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc, telefon 728 832 889,

e-mail: miroslav.kutal@hnutiduha.cz

Hnutí DUHA Olomouc realizuje projekt na monitoring a ochranu velkých šelem podpořený Nadací Partnerství v rámci programu z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Weiss Contribution to the enlarged European Union.