Město Zubří má po devatenácti letech nový územní plán. Zastupitelstvo ho schválilo 17. 9. 2015 a nahradilo jím územní plán z roku 1996. Zásadní změnou je, že nový územní plán neobsahuje plochy průmyslové zóny v nivě Rožnovské Bečvy, kde při povodních v roce 1997 stála voda. Hnutí DUHA Olomouc nový územní plán uvítalo.

Záplavová oblast u ZubříMiroslav Kutal, expert na ochranu přírody z Hnutí DUHA Olomouc, nový záměr komentoval:

„Nový územní plán je dobrým příkladem, že lze skloubit zájmy ochrany přírody i místních obyvatel. Zastupitelé si zaslouží pochvalu, že při přípravě dokumentu nezapomněli, kde při povodních před osmnácti lety tekl rozvodněný Starozuberský potok. Palec dolů naopak dostávají úředníci stavebního úřadu v Rožnově pod Radhoštěm, kteří do dnešního dne nenašli odvahu, aby projekt průmyslové zóny, který by zhoršil ničivé účinky povodní, zastavili, a zajistili tak občanům lepší ochranu před povodněmi.“

Poslední zoufalou snahou stavebního úřadu v Rožnově je zatím nepravomocné rozhodnutí, kterým úřad povolil stavbu inženýrských sítí v předpokládané průmyslové zóně. Rozhodnutí vydal včera (21. 9. 2015), tj. 4 dny poté, co zastupitelstvo Zubří schválilo nový územní plán, který však tuto výstavbu neumožňuje. V dokumentu se stavební úřad snaží neuměle zakrýt skutečné datum vydání rozhodnutí, když v záhlaví uvádí „V Rožnově pod Radhoštěm 16. 9. 2015“ – rozhodující je však datum vypravení, tedy den zveřejnění na úřední desce (21. 9. 2015).

„Proti nezákonnému rozhodnutí se ještě tento týden odvoláme. Je zajímavé, že je to jediné rozhodnutí na rožnovské úřední desce, kde se datum vydání a vypravení liší. Referentka stavebního úřadu by si zasloužila prémii, když naše připomínky, doručené 15. 9. stihla vypořádat během jediného dne – všechny jako obvykle zamítla“, doplnil Miroslav Kutal.

Správní řízení na umístění inženýrských sítích v průmyslové zóně stavební úřad vede od roku 2012. Hnutí DUHA Olomouc připomínkuje záměr již od roku 2011, kdy probíhalo posuzování vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA). Kromě existence záplavové zóny upozorňuje také na migrační koridor velkých šelem, který by průmyslová zóna narušila. Krajský úřad Zlínského kraje již dvakrát vyhověl odvolání Hnutí DUHA a nezákonné rozhodnutí vrátil k novému projednání. Brzy bude o stejné věci rozhodovat již potřetí.

Hnutí DUHA navrhuje zlepšit péči o rožnovskou nivu, kde stále existuje riziko povodní. „Současné zemědělské využití, kdy je v území pěstována kukuřice, rozhodně není pro zadržování vody v krajině ideální. Vhodným nástrojem pro posílení ekologických funkcí krajiny je například Operační program životní prostředí. Díky němu Hnutí DUHA ve spolupráci s městem Jablunkov realizovala výsadbu asi 1 ha stromů v Jablunkově. Podobná výsadba by mohla proběhnout i v Zubří, kdyby se město pozemky rozhodlo odkoupit. Les by zmírnil ničivé účinky povodní a zajistil migrace vzácných druhů velkých šelem, jako je rys ostrovid.“ Zahájení výsadby u JablunkovaVýsadba stromů u Jablunkova

 

Beskydy jsou evropsky významnou lokalitou velkých šelem. Podle ochránců přírody se v Beskydech a Javorníkách vyskytuje zhruba 10 dospělých rysů, kteří se zde rozmnožují. Letošní rysí koťata zachytily v Beskydech fotopasti Hnutí DUHA a dalších spolupracovníků. Budoucnost vzácných šelem v Beskydech však závisí také na stavu krajiny v podhůří – zda bude propojena funkční sítí migračních koridorů, aby se jednotlivé horské celky nestaly izolovanými ostrovy.

Kontakty:

Miroslav Kutal, Hnutí DUHA Olomouc, tel. 728 832 889, miroslav.kutal@hnutiduha.cz
Michal Bojda, Hnutí DUHA Olomouc, 734 233 993, michal.bojda@hnutiduha.cz