Stavaři přiznali, že budovali zbytečné mosty pro zvěř. Nahradí je pásy zeleně, ty zvěř navedou k podchodu

To se snad může stát jenom v Česku. Za zhruba tři miliardy korun vybudovalo ministerstvo dopravy v minulých letech dvanáct přechodů pro zvěř. Jak se ale nyní ukazuje, po většině takzvaných ekoduktů žádná zvířata nechodí.

Důvody jsou v zásadě dva. Buď jsou zvířecí mosty nevhodně osvětleny či oploceny a zvířata se tam bojí. Nebo přechody přes frekventované silniční tahy vznikly tam, kde zvěř prakticky nemigruje. Bizarní situaci nejlépe ilustruje ekodukt v Jenišově u Karlových Varů a přechod u Nové Hospody na Písecku. Prvně zmiňovaný ekodukt, překlenující dálniční tah R6, by spíše než zvířata využili podnikatelé na Dušičky. Vede totiž od velkoobchodu ke hřbitovu. Druhý přechod, klenoucí se nad silnicí číslo 20, je zase zcela nevhodně doplněn asfaltovou cestou. Srnky by tu správně měly chodit po jakémsi travnatém chodníku a na jeho konci dát přednost autům. I kdyby dopravní značení respektovaly, pravděpodobně nevyběhnou prudký kopec, který se zvedá ihned za mostem. Nesmyslnost, s jakou byly v minulosti ekodukty budovány, odkrylo včera samo Ředitelství silnic a dálnic - tedy instituce, která je stavěla. ŘSD se chce nyní ze svých chyb poučit a navrhuje nové řešení. Místo drahých nadchodů hodlá do budoucna budovat takzvané migrační koridory. "Půjde o padesátimetrový pruh lesnatého porostu podél silnice, který bude navazovat na tradiční migrační cesty zvěře. Zvířata poté tímto porostem přirozeně dojdou až k prvnímu podchodu pod silnicí. Těch je na každém tahu dostatek. Silnice totiž překlenuje řadu nerovností či menších toků," vysvětluje nové pojetí budování cest pro zvířata René Poruba, ředitel výstavby ŘSD. Výsadba lesa namísto budování mostů je o mnoho levnější. Silniční správci chtějí svou novou taktikou ušetřit do roku 2025 až 15 miliard korun.

Zalesněné koridory by měly vznikat jak u nově budovaných silnic, tak u těch starších, již postavených. Pruhy zeleně nebude spravovat samo ŘSD, ale lesní správci jako Lesy ČR či Vojenské lesy a statky. Od těchto institucí by také ŘSD chtělo získat potřebné pozemky, na kterých by speciální koridory vybudovalo.

Jak se ale dozvědět, kudy zvěř migruje? Pomoci by mělo ministerstvo životního prostředí, které by mělo silničářům dodat potřebné mapy migračních cest.

Ekologové s nápadem ŘSD v zásadě souhlasí. Líbí se jim promyšlenější koncepce při budování cest pro zvířata. "V minulosti se budovaly přechody bez znalosti věci na místech, kde zvířata nechodila. Pokud se nyní bude navazovat na tradiční migrační stezky, bude to samozřejmě dobře. Kopírujeme tím Polsko, které si koncepci nechalo vypracovat zhruba před třemi lety," říká Miroslav Kutal z Hnutí Duha. Ten se však obává toho, že ŘSD na ekodukty zcela zanevře, a i když to bude nevhodné, bude hnát zvířata do podchodů. "Každé překonání silnice se musí posuzovat individuálně. Nejde si říci: ekodukty se nevyplatily, už je stavět nebudeme.

Jsou místa, zejména v horských oblastech, kde jsou nezbytné. Zvířata jsou tam zvyklá chodit po vysoko položených stezkách a do podchodu nevlezou.

JOSEF KOLINA