English version

Návrat velkých šelem

čuvač chránící stádo (foto Robin Rigg)Lidé a šelmy žili odedávna vedle sebe. Stáda ovcí, koz a dalších zvířat, často jediný zdroj své obživy, dokázali naši předkové účinně chránit především za pomoci pasteveckých psů.  

Postupem času se lidem podařilo vlky, rysy a medvědy vyhubit. Zdánlivý zisk se však ukázal být velkou ztrátou: šelmy pomáhaly udržovat přírodní rovnováhu a zdraví lesa. Lidé proto začali šelmy chránit.

Všechny tři druhy šelem jsou v České republice zákonem chráněné. Za škody jimi způsobené proto odpovídá stát: poskytuje náhradu dle zákona č. 115/2000 Sb. o náhradách škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.Do Beskyd se vlci, rysi a medvědi již několik desetiletí sami přirozeně vracejí. Chovatelé však dávno zapomněli, jak před útokem predátorů zabezpečit svá stáda. medvěd u stáda ovcí

Volně se pasoucí dobytek představuje zejména pro vlky velké lákadlo. Domestikovaná zvířata totiž ztratila přirozené instinkty a při ohrožení šelmou tak nedokážou nebo nemohou (kvůli omezení ohradou) vhodně reagovat. Vzhledem k této nepřirozené situaci proto není divu, že vlci někdy zabijí více ovcí, než mohou naráz zkonzumovat. 

Častěji než vlci však za útoky na hospodářská zvířata stojí zdivočelí nebo toulaví psi.

 

 

Lovit velké šelmy je v České republice zakázáno – přistiženému pytlákovi hrozí vysoká pokuta nebo i vězení. Jak tedy může chovatel svá zvířata před šelmami chránit?

 rys a kozy (foto Karel Brož)


Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr