English version

Prevence napadení stád

Nejvíce ohrožené jsou ovce volně se pasoucí na odlehlých loukách obklopených lesem, který navazuje na rozlehlé lesní partie. Nebezpečí se ještě zvyšuje, jsou-li ovce na těchto pastvinách volně i v noci. Prvním předpokladem úspěšné ochrany stád proti predátorům je proto pravidelný dozor a zavírání zvířat na noc do pevných chlévů.

ovce u lesadobytek lze ochránit zavíráním na noc do chléva

K dalším, velmi efektivním opatřením patří trvalá přítomnost pasteveckých psů u stáda. Dobře vycvičený pastevecký pes ovcím neublíží a ohradou vymezené pastviny, jež jsou jeho teritoriem, pečlivě střeží. Vše o pasteveckých psech, jejich plemenech, chování a výcviku naleznete v publikaci Pastevečtí psi: praktická příručka pro chovatele ovcí a koz.

čuvač chránící stádo ovcí

Velmi účinně mohou šelmám zabránit v napadení dobytka také správně postavené síťové elektrické ohradníky. Ty lze využít také pro ochranu včelích úlů nebo kontejnerů s odpadem proti medvědům. O možnosti bezplatného zapůjčení síťového elektrického ohradníku s příslušenstvím (především pro chovatele z Beskyd a okolí) se můžete informovat v naší poradně pro chovatele.ovce chráněné elektrickou sítí

Další osvědčenou metodou ochrany stád proti útokům vlků jsou fladry neboli zradidla. Jde o tenké ale pevné šňůry, na nichž jsou ve vzdálenosti 40 cm připevněny větší pruhy červené látky. Vlci se přes tyto šňůry z neznámých důvodů dlouho neodvažují proniknout. Podrobněji je tato metoda popsána ve výše uvedené publikaci o pasteveckých psech.

fladry

Vznikne-li i přes využití alespoň některého z těchto opatření škoda na hospodářských zvířatech, má chovatel nárok na vyplacení náhrady škody a postupuje podle zák. č.115/ 2000 Sb.

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr