English version

Naše práce

V současné době pracujeme na několika projektech, které se vzájemně doplňují. Realizovat je můžeme jen díky podpoře desítek individuálních dárců - Přátel velkých šelem a několika nadací.

 

Naše práce má několik hlavních oblastí, které zahrnují množství dílčích aktivit:

 

Monitoring výskytu velkých šelem

rysí stopa ve sněhu, Beskydy

Pořádáme dobrovolnické Vlčí hlídky, které dokumentují pobytové znaky velkých šelem a svou přítomností v terénu odrazují nelegální lovce od střelby na chráněné šelmy. Spolupracujeme také s dalšími organizacemi: našim partnerem při monitoringu ve většině oblastí výskytu velkých šelem je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nebo Správa Krkonošského národního parku.  Využíváme fotopasti, pomocí kterých je možné lépe odhadnout početnost rysů a sledovat jejich život při minimálním vyrušování. Výsledky zpracováváme do odborných studií, článků a prezentací na konferencích. Díky novým poznatkům z terénu můžeme vyvracet některé nepravdivé, ale zažité pověry o šelmách, kvůli kterým část myslivců vnímá velké šelmy v revíru negativně.  

 

Vzdělávání a osvěta veřejnosti o velkých šelmách

informační stánek o velkých šelmách, Rožnov

Organizujeme informační stánky o velkých šelmách pro místní obyvatele v Beskydech, pořádáme přednášky pro školy i další zájemce, připravujeme dva filmy o životě vlků a rysů (s využitím záběrů pořízených v rámci monitoringu velkých šelem), pravidelně aktualizujeme a doplňujeme web www.selmy.cz a on-line mapovou aplikaci www.mapa.selmy.cz, rozesíláme newsletter, vytváříme krátké videospoty o naší práci v terénu, připravujeme dotisk úspěšných informačních materiálů, komunikujeme prostřednictvím klasických i nových médií (facebooková skupina Ochrana velkých šelem).

 

Zapojování veřejnosti do ochrany velkých šelem

Vlčí hlídka s nálezem stop 2 rysů

Pořádáme školící semináře pro nové dobrovolníky (o monitoringu a ochraně velkých šelem v Beskydech a Jesníkách) a setkání pro stávající dobrovolníky (s cílem zvýšit kvalitu monitoringu); v průběhu zimy organizujeme desítky vícedenních akcí s dobrovolníky, kteří monitorují výskyt šelem v Beskydech a od ledna 2014 i v Jeseníkách; organizujeme (nejen) pro místní obyvatele sázení stromů v trase významného migračního koridoru; vítáme informace o pozorování velkých šelem nebo jejich pobytových znaků, které nám lidé zašlou na stopy@selmy.cz.

 

Ochrana migračních koridorů a biotopů velkých šelem v rozhodovacích procesech

územní plán Jablunkova počítá s migračním koridorem pro velká zvířata

Účastníme se správních řízení a veřejných jednání, připomínkujeme developerské záměry a územní plány obcí, přičemž prosazujeme zachování či obnovení významných migračních koridorů - míst, která zvířata potřebují průchodná pro dálkové přesuny krajinou; realizujeme výsadbu zeleně v klíčovém koridoru velkých šelem, aby byla dlouhodobě zajištěna migrace v rámci Západních Karpat. Nechali jsme vypracovat studii návrhu nových lesních rezervací, které by byly přínosem jak pro ohrožené druhy ptáků, tak pro velké šelmy.

  

Snížení rizika synantropizace medvědů

volně přístupné odpadky v horách lákají medvědy

Medvědi jsou neúmyslně lákáni na zbytky potravy odkládané v kontejnerech poblíž chatových osad, v obcích a u horských hotelů. To představuje vážné riziko jak pro bezpečnost medvědů, tak pro člověka, a je také vážným rizikem pro celkové pozitivní vnímání velkých šelem veřejností. Po dohodě s některými obcemi jsme proto nechali zabezpečit prvních pět nejrizikovějších kontejnerů speciálními „medvěduvzdornými“ poklopy.

 

 

Omezení legálního lovu vlků na Slovensku

vlk ulovený na Slovensku; foto:www.lovuzdar.sk

Podali jsme stížnost k Evropské komisi na současnou praxi na Slovensku, kde je ročně legálně zabito 100-150 vlků, což může představovat až 50% tamní populace. To pravděpodobně velmi omezuje šíření mladých vlků na západ do České republiky. V Beskydech je v posledních letech vlk zaznamenáván jen sporadicky a nepravidelně. Na požadavek několika ochranářských organizací včetně Hnutí DUHA slovenské úřady zvětšily území s celoroční ochranou vlka na Slovensku tak, že je nyní zajištěna ochrana přeshraničních smeček; také zpřísnily podmínky lovu a snížily kvótu pro každoroční legální lov. Populace vlků se díky tomu může pomalu zvyšovat.

 

Průvodcování v chráněné krajinné oblasti Beskydy

zimní skupinové výlety za velkými šelmami

Nabízíme terénní exkurze, skrze které lze velké šelmy lidem přiblížit lépe než jen pomocí přednášek. Velké šelmy a zachovalé prostředí Beskyd jsou přírodním dědictvím regionu, které je možné touto formou udržitelně využívat, propagovat a podněcovat tak zájem místních lidí o jeho ochranu.

 

 

 

 

Tyto aktivity navazují na naši dlouholetou úspěšnou práci na ochraně velkých šelem.

rys zachycený fotopastí, CHKO Beskydy; foto: Hnutí DUHA Olomouc

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr