English version

O nás

Kdo jsme

Hnutí DUHA Olomouc je jednou z 10 poboček celostátní neziskové organizace Hnutí DUHA. Ta od svého založení v roce 1989 prosazuje ekologická řešení, která pomohou zajistit zdravé a čisté životní prostředí. Místní skupina Olomouc má vlastní právní subjektivitu i činnost.

Kromě ochrany velkých šelem se naše místní skupina zabývá i dalšími tématy (ochrana zeleně a lesů, účast veřejnosti na rozhodování aj.). Sídlo máme v Olomouci, ale naši pracovníci a dobrovolníci pocházejí z různých částí ČR. Naše působnost kromě Olomouckého zahrnuje především Moravskoslezský a Zlínský kraj. Na práci na ochraně velkých šelem se podílí 8 členů organizačního týmu (zaměstnanci a dobrovolníci), asi 15 aktivních a okolo 80 příležitostných dobrovolníků - účastníků Vlčích hlídek.

Miroslav Kutal, koordinátor projektů na ochranu šelemProblematice velkých šelem se Hnutí DUHA věnuje od roku 1995, soustavně od roku 1999. Místní skupina Hnutí DUHA Olomouc od roku 2002 organizuje terénní monitoring velkých šelem v Beskydech (tzv. vlčí hlídky) a zabývá se mnoha dalšími souvisejícími aktivitami, především osvětou a vzděláváním veřejnosti, ochranou migračních koridorů a biotopů šelem, tvorbou studií, navazováním spolupráce s myslivci a lesníky či zapojováním veřejnosti do ochrany šelem. Spolupracujeme při tom se Správou CHKO Beskydy a Agenturou ochrany přírody a krajiny. V roce 2005 se Hnutí DUHA podílelo na tvorbě programu péče o velké šelmy, který však nebyl doposud schválen a čerpání prostředků na navržené aktivity tak dosud není možné.

 

Čeho chceme dosáhnout

Podporujeme spontánní návrat velkých šelem - vlků, rysů a medvědů - do našich lesů. 

Velké šelmy patří mezi živé klenoty naší přírody a jsou přirozenou součástí české krajiny. Pomáhají regulovat počty kopytníků (srnců, jelenů, divokých prasat) a eliminovat choroby zvěře, tedy celkově udržovat přírodní rovnováhu. Jsou významnými „klíčovými“ druhy – jejich přítomnost má zásadní vliv na jimi obývané prostředí (lesní ekosystémy).

Příchod velkých šelem k nám a jejich přežití ve volné přírodě však v současné době komplikuje až znemožňuje několik významných problémů.

Proto se snažíme pracovat na změně tohoto nepříznivého stavu prostřednictvím mnoha propojených aktivit. Neusilujeme o nákladné reintrodukce, ale o vytvoření podmínek pro samovolné šíření velkých šelem, aby mohly žít tam, kde najdou vhodné prostředí.

Pokud vám naše práce připadá užitečná, můžete nás podpořit, nebo se sami zapojit.

medvěd hnědý (foto: Michal Kalaš)

Foto: Michal Kalaš

 

Copyright © Hnuti DUHA Olomouc

vytvořil Michal Kandr